Zawiadomienia- Wojewódzka Ewidencja Zabytków

Brodowice, gm.Rudna, obszar założenia dworskiego z parkiem i folwarkiem, zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego do wojewódzkiej ewidencji zabytków

Brodowice, gm. Rudna, obszar założenia dworskiego z parkiem i folwarkiem, karta wojewódzkiej ewidencji zabytków

Świdnica, budynek przemysłowy odlewni żeliwa, ul. Wrocławska 75; zawiadomienie o włączeniu obiektu do WEZ i karta ewidencyjna

Włosień, gm.Platerówka, most kamienny zawiad. o zamiarze wykonania karty WEZ

Obwieszczenie o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart

Zawiadomienie o włączeniu zabytków nieruchomych do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, historyczne układy ruralistyczne miejscowości zlokalizowanych w gminie Tryebnica: Bdkowo, Biedaszów Wielki, Biedaszów Mały, Blizocin, Boleścin, Brochocin, Brzezie, Brzyków, Cerekwica, Domanowice, Droszów, Głuchów Górny Jaszyce, Jaźwiny, Kobylice, Koczurki, Komorowo, Komorówko, Koniowo, Księgnice, Kuźniczysko, Ligota Trzebnicka, Malczów, Małuszyn, Marcinowo, Masłowice, Masłów, Nowy Dwór, Piersno, Przeborów Raszów, Rzepotowice, Skaryszyn, Skoroszów, Sulisławice, Szczytkowice, Świątniki, Taczów Mały, Taczów Wielki, Ujeździec Mały Ujeździec Wielki, Węgrzynów - po kliknięciu ptworzy się ska dokumenty

Historyczny układ ruralistyczny - Skoroszów - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Sulisławice - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Szczytkowice - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Świątniki - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Taczów Mały - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Taczów Wielki - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Ujeździec Mały - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Ujeździec Wielki - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Księgnice - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Kuźniczysko - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Ligota Trzebnicka- po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Malczów - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Małuszyn - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Marcinowo - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Masłowice - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Masłów - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Szczytkowice - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Skarszyn - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Rzepotowice - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Raszów - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Przeborów - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Piersno - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Nowy Dwór - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Będkowo - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Biedaszków Mały - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Biedaszków Wielki - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Węgrzynów - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Brochocin - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Blizocin - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Boleścin - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Cerekwica - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Brzezie - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Domanowice - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Brzyków - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Dorószów - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Głuchów Górny - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Jaszczyce - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Jaźwin - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Koczurki - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Komorowo - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Komorówko - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Koniowo - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Kobylice - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Zawiadomienie o włączeniu zabytków nieruchomych do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, historyczne układy ruralistyczne miejscowości zlokalizowanych w gminie Oborniki Śląskie : Bagno, Golędzinów, Jary, Kotowice, Kowale, Kuraszków, Lubnów, Morzęcin Mały, Morzęcin Wielki, Oborniki Śląskie, Osola, Osolin, Paniowice, Pęgów, Piekary, Przecławice, Rościsławice, Siemianice, Uraz, Wielka Lipa,  Wilczyn, Zającków - po kliknięciu otworzy się skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Lubnów - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Kuraszków - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Kowale - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Kotowice - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Jary - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Golędzinów - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Borkowice - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny wraz terenem, na którym znajduje się znaczna ilość zabytków archeologicznych - Bagno- po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ urbanistyczny - Oborniki Śląskie - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Morzęcin Mały - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Morzęcin Wielki - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Osola - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Osolin - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Paniowice - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Pęgów - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Piekary - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Wilczyn - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Wielka Lipa - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Uraz - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Siemianice - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Rościsławice - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny - Przecławice - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Historyczny układ ruralistyczny -Zajączków - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Zawiadomienie o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków Chatka Karkonoska obr. Michałowice - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument do odczytu przez program czytający tekst

Zawiadomienie o zamiarze włączenia do Wojewódzkiej ęwidencji żabytków fabryki mebli- budynek usługowy przy ulicy Nyskiej 61a we Wrocławiu - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Zawiadomienie o zamiarze włączenia do Wojewódzkiej ęwidencji żabytków Bocznice lokomotywowni- Wrocław główny wraz ze stanowiskami obrządzania parowozów - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Zawiadomienie z 04.08.2023 r.. o włączeniu zabytku nieruchomego do wojewódzkiej ewidencji zabytków: budynku przy ul. Bierutowskiej 36-38 we Wrocławiu, na działce nr 16/3 AM-7 obręb Psie Pole - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu oraz dokument do odczytu przez program czytający tekst

Zawiadomienie o włączeniu do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków dawnej fabryki mebli przy ulicy Nyskie 61 we Wrocławiu- po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu oraz dokument do odczytu przez  program czytający teks

Zawiadomienie o właczeniu do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków historycznych bocznic kolejowych lokomotywowni Wrocław Główny - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu oraz dokument do odczytu przez  program czytający teks

Zawiadomienie o włączeniu zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków - chatka karkonoska, położona na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego,obr. Michałowice - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu oraz skan karty ewidencyjnej WEZ chatki karkonoskiej zwanej Wielkanocną

Zawiadomienie o zamiarze włączenia kart ewidencyjnych zabytków będących historycznymi układami urbanistycznymi, historycznymi układami ruralistycznymi i terenami, na których znajduje się znaczna ilość zabytków archeologicznych do wojewódzkiej ewidencji zabytków miejscowości w gminie Łagiewniki (Jaźwina, Kuchary, Ligota Wielka, Łagiewniki, Młynica, Oleszna, Radzików, Sieniawka, Sienice, Sokoliki, Stoszów) - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytków będących historycznymi układami urbanistycznymi, historycznymi układami ruralistycznymi, historycznym zespołem budowlanym i terenami, na których znajduje się znaczna ilość zabytków archeologicznych, do wojewódzkiej ewidencji zabytków miejscowości w gminie Dzierżoniów (Dobrocin, Dzierżoniów, Jędrzejowice, Jodłownik, Kiełczyn, Książnica, Mościsko, Nowizna, Ostroszowice, Owiesno, Piława Dolna, Roztocznik, Tuszyn, Uciechów, Włócki) - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku będące historycznym układem urbanistycznym, historycznym układem ruralistycznym, historycznym zespołem budowlanym, terenem, na którym znajduje się znaczna ilość zabytków archeologicznych, do wojewódzkiej ewidencji zabytków miejscowości w gminie Bystrzyca Kłodzka (Bystrzyca Kłodzka, Długopole Dolne, Długopole Zdrój, Gorzanów, Idzików, Lasówka, Międzygórze, Nowa Bystrzyca, Nowa Łomnica, Nowy Waliszów, Pławnica, Pokrzywno, Ponikwa, Poręba, Stara Bystrzyca, Stara Łomnica, Stary Waliszów, Wilkanów, Wójtowice) - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku będące historycznym układem urbanistycznym, historycznym układem ruralistycznym, historycznymi zespołami budowlanymi i terenem, na którym znajduje się znaczna ilość zabytków archeologicznych, do wojewódzkiej ewidencji zabytków miejscowości w gminie Bardo (Bardo, Radkowice, Brzeźnica, Lasówka, Opolnica, Piotrowice Polskie, Przyłęk) - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skany dokumentów

Zawiadomienie o zamiarze włączenia kart ewidencyjnych zabytków będących historycznymi układami ruralistycznymi i terenami, na których znajduje się znaczna ilość zabytków archeologicznych do wojewódzkiej ewidencji zabytków miejscowości w gminie Ciepłowody (Baldwinowice, Brochocin, Cienkowice, Ciepłowody, Czesławice, Dobrzenice, Karczowice, Kobyla Głowa, Koźmice, Muszkowice, Stary Henryków, Targowica, Tomice, Wilamowice) - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skany dokumentów, w tym Karty ewwidencyjne zabytków nieruchomych

Zawiadomienie o zamiarze włączenia kart ewidencyjnych zabytków będących historycznymi układami ruralistycznymi do wojewódzkiej ewidencji zabytków miejscowości w gminie Głuszyca (Głuszyca, Grzmiąca, Łomnica, Sierpnica) - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skany dokumentów, w tym Karty ewwidencyjne zabytków nieruchomych

Zawiadomienie o zamiarze włączenia kart ewidencyjnych zabytków będących historycznymi układami ruralistycznymi do wojewódzkiej ewidencji zabytków miejscowości w gminie Nowa Ruda (Bożków, Czerwieńczyce, Dzikowiec, Jugów, Ludwikowice Kłodzkie, Nowa Wieś Kłodzka, Świerki, Włodowice, Wolibórz) - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skany dokumentów, w tym Karty ewwidencyjne zabytków

Zawiadomienie o zamiarze włączenia kart ewidencyjnych zabytków będących historycznym układem urbanistycznym, historycznymi układami ruralistycznymi i terenami, na których znajduje się znaczna ilość zabytków archeologicznych, do wojewódzkiej ewidencji zabytków miejscowości w gminie Pieszyce (Kamionki, Pieszyce, Piskorzów, Rościszów) - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skany dokumentów, w tym Karty ewwidencyjne zabytków

Zawiadomienie o zamiarze włączenia kart ewidencyjnych zabytków będących historycznym układem urbanistycznym, historycznymi układami ruralistycznymi i historycznymi zespołami budowlanymi, do wojewódzkiej ewidencji zabytków miejscowości w gminie Piława Górna (Kopnica, Kośmin, Piława Górna) - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skany dokumentów, w tym Karty ewwidencyjne zabytków

Zawiadomienie o zamiarze włączenia kart ewidencyjnych zabytków będących historycznymi układami ruralistycznymi i terenami, na których znajduje się znaczna ilość zabytków archeologicznych, do wojewódzkiej ewidencji zabytków miejscowości w gminie Walim (Dziećmorowice, Glinno, Michałkowa, Niedźwiedzica, Walim, Zagórze Śląskie) - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skany dokumentów, w tym Karty ewwidencyjne zabytków niewpisanych do rejestru

Zawiadomienie o zamiarze włączenia kart ewidencyjnych zabytków będących historycznymi układami urbanistycznymi i historycznymi układami ruralistycznymi, do wojewódzkiej ewidencji zabytków miejscowości w gminie Złoty Stok (Chwalisław, Laski, Mąkolno, Płonica, Złoty Stok) - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skany dokumentów, w tym Karty ewwidencyjne zabytków niewpisanych do rejestru

Zawiadomienie o zamiarze włączenia kart ewidencyjnych zabytków będących historycznymi układami urbanistycznymi i historycznym zespołem budowlanym w mieście Bielawa - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skany dokumentów, w tym Karty ewwidencyjne zabytków niewpisanych do rejestru

Zawiadomienie o zamiarze włączenia kart ewidencyjnych zabytków będących historycznym układem urbanistycznym i historycznymi układami ruralistycznymi, do wojewódzkiej ewidencji zabytków miejscowości w gminie Lewin Kłodzki (Gołaczów, Jeleniów, Lewin Kłodzki) - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skany dokumentów, w tym Karty ewwidencyjne zabytków niewpisanych do rejestru

Zawiadomienie o zamiarze włączenia kart ewidencyjnych zabytków będących historycznymi układami ruralistycznymi i terenami, na których znajduje się znaczna ilość zabytków archeologicznych, do wojewódzkiej ewidencji zabytków miejscowości w gminie Łagiewniki (Jaźwina, Kuchary, Ligota Wielka, Łagiewniki, Młynica, Oleszna, Radzików, Sieniawka, Sienice, Słupice, Sokolniki, Staniszów) - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skany dokumentów, w tym Karty ewwidencyjne zabytków niewpisanych do rejestru

Zawiadomienie o zamiarze włączenia kart ewidencyjnych zabytków będących historycznym układem urbanistycznym, historycznymi układami ruralistycznymi, historycznym zespołem budowlanym i terenami, na ktrórych znajduje się znaczna ilość zabytków archeologicznych, do wojewódzkiej ewidencji zabytków miejscowości w gminie Jaworzyna Śląska (Baginiec, Bolesławice, Czechy, Jaworzyna Śląska, Milikowice, Nowice, Pasieczna, Pastuchów, Piotrowice Świdnickie, Stary Jaworów, Tomkowa, Witków) - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skany dokumentów, w tym Karty ewwidencyjne zabytków niewpisanych do rejestru

Zawiadomienie o zamiarze włączenia kart ewidencyjnych zabytków będących historycznym układem urbanistycznym, historycznymi układami ruralistycznymi i historycznym zespołem budowlanym, do wojewódzkiej ewidencji zabytków miejscowości w gminie Międzylesie (Boboszów, Długopole Górne, Domaszków, Gniewoszów, Goworów, Jaworek, Jodłów, Kamieńczyk, Lesica, Międzylesie, Nagodzice, Niemojów, Nowa Wieś, Pisary, Roztoki, Różanka, Szklarnia) - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skany dokumentów, w tym Karty ewwidencyjne zabytków niewpisanych do rejestru

Zawiadomienie o zamiarze włączenia kart ewidencyjnych zabytków będących historycznym układem urbanistycznym, historycznymi układami ruralistycznymi i historycznym zespołem budowlanym, do wojewódzkiej ewidencji zabytków miejscowości w gminie Lądek-Zdrój (Lądek-Zdrój, Kąty Bystrzyckie, Konradów, Orłowiec, Radochów, Skrzynka, Trzebieszowice) - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skany dokumentów, w tym Karty ewwidencyjne zabytków niewpisanych do rejestru

Zawiadomienie o zamiarze włączenia kart ewidencyjnych zabytków będących historycznym układem urbanistycznym i historycznymi układami ruralistycznymi, do wojewódzkiej ewidencji zabytków miejscowości w gminie Stronie Śląskie (Stronie Śląskie, Bolesławów, Goszów, Kletno, Nowy Gierałtów, Stara Morawa, Stary Gierałtów, Strachocin) - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skany dokumentów, w tym Karty ewwidencyjne zabytków niewpisanych do rejestru

Zawiadomienie o zamiarze włączenia kart ewidencyjnych zabytków będących historycznymi układami urbanistycznymi, historycznymi układami ruralistycznymi i terenem, na którym znajduje się znaczna ilość zabytków archeologicznych, do wojewódzkiej ewidencji zabytków miejscowości w gminie Radków (Radków, Skibin [Radków], Karłów, Pasterka, Raszków, Ratno Dolne, Ratno Górne, Suszyna, Ścinawka Dolna, Ścinawka Górna, Ścinawka Średnia, Tłumaczów) - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skany dokumentów, w tym Karty ewwidencyjne zabytków niewpisanych do rejestru

Zawiadomienie  o  włączeniu kart ewidencyjnych zabytków będących historycznym układem urbanistycznym, historycznymi układami ruralistycznymi i historycznym zespołem budowlanym, do wojewódzkiej ewidencji zabytków miejscowości w gminie Lądek-Zdrój (Lądek-Zdrój, Kąty Bystrzyckie, Konradów, Orłowiec, Radochów, Skrzynka, Trzebieszowice) - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skany dokumentów, w tym Karty ewwidencyjne zabytków wpisanych do rejestru

Zawiadomienie o zamiarze włączenia kart ewidencyjnych zabytków będących historycznym układem urbanistycznym i historycznymi układami ruralistycznymi, do wojewódzkiej ewidencji zabytków miejscowości w gminie Stronie Śląskie (Stronie Śląskie, Bolesławów, Goszów, Kletno, Nowy Gierałtów, Stara Morawa, Stary Gierałtów, Strachocin) -  - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skany dokumentów, w tym Karty ewwidencyjne zabytków wpisanych do rejestru

Zawiadomienie o włączeniu kart ewidencyjnych zabytków będących historycznym układem urbanistycznym, historycznymi układami ruralistycznymi i historycznym zespołem budowlanym, do wojewódzkiej ewidencji zabytków miejscowości w gminie Międzylesie (Boboszów, Długopole Górne, Domaszków, Gniewoszów, Goworów, Jaworek, Jodłów, Kamieńczyk, Lesica, Międzylesie, Nagodzice, Niemojów, Nowa Wieś, Pisary, Roztoki, Różanka, Szklarnia)  - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skany dokumentów, w tym Karty ewwidencyjne zabytków wpisanych do rejest

Zawiadomienie o włączeniu kart ewidencyjnych zabytków będących historycznymi układami urbanistycznymi, historycznymi układami ruralistycznymi i terenem, na którym znajduje się znaczna ilość zabytków archeologicznych, do wojewódzkiej ewidencji zabytków miejscowości w gminie Radków (Radków, Skibin [Radków], Karłów, Pasterka, Raszków, Ratno Dolne, Ratno Górne, Suszyna, Ścinawka Dolna, Ścinawka Górna, Ścinawka Średnia, Tłumaczów) - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skany dokumentów, w tym Karty ewwidencyjne zabytków wpisanych do rejest

Zawiadomienie o włączeniu kart ewidencyjnych zabytków będących historycznym układem urbanistycznym, historycznymi układami ruralistycznymi, historycznym zespołem budowlanym i terenami, na ktrórych znajduje się znaczna ilość zabytków archeologicznych, do wojewódzkiej ewidencji zabytków miejscowości w gminie Jaworzyna Śląska (Baginiec, Bolesławice, Czechy, Jaworzyna Śląska, Milikowice, Nowice, Pasieczna, Pastuchów, Piotrowice Świdnickie, Stary Jaworów, Tomkowa, Witków - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skany dokumentów, w tym Karty ewwidencyjne zabytków wpisanych do rejest

Zawiadomienie o włączeniu kart ewidencyjnych zabytków będących historycznymi układami ruralistycznymi i terenami, na których znajduje się znaczna ilość zabytków archeologicznych, do wojewódzkiej ewidencji zabytków miejscowości w gminie Łagiewniki (Jaźwina, Kuchary, Ligota Wielka, Łagiewniki, Młynica, Oleszna, Radzików, Sieniawka, Sienice, Słupice, Sokolniki, Staniszów)  - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skany dokumentów, w tym Karty ewwidencyjne zabytków wpisanych do rejest

Zawiadomienie o włączeniu kart ewidencyjnych zabytków będących historycznym układem urbanistycznym i historycznymi układami ruralistycznymi, do wojewódzkiej ewidencji zabytków miejscowości w gminie Lewin Kłodzki (Gołaczów, Jeleniów, Lewin Kłodzki) - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skany dokumentów, w tym Karty ewwidencyjne zabytków wpisanych do rejest

Zawiadomienie o włączeniu kart ewidencyjnych zabytków będących historycznymi układami urbanistycznymi i historycznymi układami ruralistycznymi, do wojewódzkiej ewidencji zabytków miejscowości w gminie Złoty Stok (Chwalisław, Laski, Mąkolno, Płonica, Złoty Stok) - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skany dokumentów, w tym Karty ewwidencyjne zabytków wpisanych do rejest

Zawiadomienie o włączeniu kart ewidencyjnych zabytków będących historycznymi układami ruralistycznymi i terenami, na których znajduje się znaczna ilość zabytków archeologicznych, do wojewódzkiej ewidencji zabytków miejscowości w gminie Walim (Dziećmorowice, Glinno, Michałkowa, Niedźwiedzica, Walim, Zagórze Śląskie) - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skany dokumentów, w tym Karty ewwidencyjne zabytków wpisanych do rejest

Zawiadomienie o włączeniu kart ewidencyjnych zabytków będących historycznym układem urbanistycznym, historycznymi układami ruralistycznymi i historycznymi zespołami budowlanymi, do wojewódzkiej ewidencji zabytków miejscowości w gminie Piława Górna (Kopnica, Kośmin, Piława Górna) - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skany dokumentów, w tym Karty ewwidencyjne zabytków wpisanych do rejest

Zawiadomienie o włączeniu kart ewidencyjnych zabytków będących historycznym układem urbanistycznym, historycznymi układami ruralistycznymi i terenami, na których znajduje się znaczna ilość zabytków archeologicznych, do wojewódzkiej ewidencji zabytków miejscowości w gminie Pieszyce (Kamionki, Pieszyce, Piskorzów, Rościszów) - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skany dokumentów, w tym Karty ewwidencyjne zabytków wpisanych do rejest

Zawiadomienie o włączeniu kart ewidencyjnych zabytków będących historycznymi układami ruralistycznymi do wojewódzkiej ewidencji zabytków miejscowości w gminie Nowa Ruda (Bożków, Czerwieńczyce, Dzikowiec, Jugów, Ludwikowice Kłodzkie, Nowa Wieś Kłodzka, Świerki, Włodowice, Wolibórz) - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skany dokumentów, w tym Karty ewwidencyjne zabytków wpisanych do rejest

Zawiadomienie o włączeniu kart ewidencyjnych zabytków będących historycznymi układami ruralistycznymi do wojewódzkiej ewidencji zabytków miejscowości w gminie Głuszyca (Głuszyca, Grzmiąca, Łomnica, Sierpnica) - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skany dokumentów, w tym Karty ewwidencyjne zabytków wpisanych do rejest

Zawiadomienie o włączeniu kart ewidencyjnych zabytków będących historycznymi układami ruralistycznymi i terenami, na których znajduje się znaczna ilość zabytków archeologicznych do wojewódzkiej ewidencji zabytków miejscowości w gminie Ciepłowody (Baldwinowice, Brochocin, Cienkowice, Ciepłowody, Czesławice, Dobrzenice, Karczowice, Kobyla Głowa, Koźmice, Muszkowice, Stary Henryków, Targowica, Tomice, Wilamowice) - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skany dokumentów, w tym Karty ewwidencyjne zabytków wpisanych do rejest

Zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej zabytku będące historycznym układem urbanistycznym, historycznym układem ruralistycznym, historycznymi zespołami budowlanymi i terenem, na którym znajduje się znaczna ilość zabytków archeologicznych, do wojewódzkiej ewidencji zabytków miejscowości w gminie Bardo (Bardo, Radkowice, Brzeźnica, Lasówka, Opolnica, Piotrowice Polskie, Przyłęk - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skany dokumentów, w tym Karty ewwidencyjne zabytków wpisanych do rejest

Zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej zabytków będących historycznymi układami urbanistycznymi, historycznymi układami ruralistycznymi, historycznym zespołem budowlanym i terenami, na których znajduje się znaczna ilość zabytków archeologicznych, do wojewódzkiej ewidencji zabytków miejscowości w gminie Dzierżoniów (Dobrocin, Dzierżoniów, Jędrzejowice, Jodłownik, Kiełczyn, Książnica, Mościsko, Nowizna, Ostroszowice, Owiesno, Piława Dolna, Roztocznik, Tuszyn, Uciechów, Włócki) - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skany dokumentów, w tym Karty ewwidencyjne zabytków wpisanych do rejest

Zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej zabytku będące historycznym układem urbanistycznym, historycznym układem ruralistycznym, historycznym zespołem budowlanym, terenem, na którym znajduje się znaczna ilość zabytków archeologicznych, do wojewódzkiej ewidencji zabytków miejscowości w gminie Bystrzyca Kłodzka (Bystrzyca Kłodzka, Długopole Dolne, Długopole Zdrój, Gorzanów, Idzików, Lasówka, Międzygórze, Nowa Bystrzyca, Nowa Łomnica, Nowy Waliszów, Pławnica, Pokrzywno, Ponikwa, Poręba, Stara Bystrzyca, Stara Łomnica, Stary Waliszów, Wilkanów, Wójtowice) - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skany dokumentów, w tym Karty ewwidencyjne zabytków wpisanych do rejest

Zawiadomienie o zamiarze włączenia do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków kart ewidencyjnych zabytków znajdujących się w gminie Jemielno - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skany dokumentów

Wytworzył:
(2020-01-15)
Udostępnił:
Olech Anna
(2020-01-15 17:44:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Olech Anna
(2024-05-27 08:58:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki