Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu

Poniedziałek 20.08.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

osoby

mgr Barbara Nowak-Obelinda
Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków
- wykonuje w imieniu Wojewody   Dolnośląskiego zadania ochrony zabytków
- kieruje  Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków we Wrocławiu

mgr Daniel Gibski
Zastępca  Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

- kieruje bezpośrednio załatwianiem spraw z zakresu ochrony zabytków ruchomych, rejestru, dokumentacji dóbr kultury i informatyki
- podczas nieobecności  Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków załatwia wszystkie sprawy należące do jego kompetencji

mgr Beata Machaj - Główny Księgowy
- prowadzenie księgowości WUOZ

mgr  Anna Nowakowska - Ciuchera
 - Kierownik Delegatury WUOZ w Wałbrzychu
mgr Krzysztof Kurek    
- Kierownik Delegatury WUOZ w Jeleniej Górze
mgr Leszek Dobrzyniecki                   
- Kierownik  Delegatury WUOZ w Legnicy

Kierownicy Delegatur WUOZ:
- wykonują zadania ochrony zabytków  na terenie działania Delegatury
- wydają decyzje administracyjne z upoważnienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, za wyjątkiem decyzji o wpisaniu dobra kultury do rejestru zabytków 
- programują i organizują działalność Delegatur

 

Przy Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków działa
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków,
powołana w dniu 18.07.2013, w oparciu o art. 99 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2003 roku, ze zmianami), na podstawie Regulaminu Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków, nadanego Zarządzeniem Nr 74 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2004 roku. 
 
Członkowie Rady:
 
1. prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko - Przewodniczący WROZ
2. dr Łukasz Krzywka - Zastępca Przewodniczącego WROZ
3. dr inż. arch. Maciej Małachowicz. 
4. prof. dr hab. arch. Olgierd Czerner
5. prof. dr hab. arch. Wanda Kononowicz 
6. dr Jerzy Ilkosz
7. prof. dr Jerzy Piekalski
8. prof. dr hab. arch. Ernest Niemczyk
9. prof. dr hab. Rafał Eysymontt
10. prof. dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiedzka-Filipiak
Wytworzył:
Ewa Kica
Udostępnił:
Piotr Jędrzejewski
(2003-08-22 14:33:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Olech
(2018-02-09 19:23:25)
 
 
ilość odwiedzin: 1527923

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X