osoby

mgr Daniel Gibski
Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków
- wykonuje w imieniu Wojewody zadania w zakresie ochrony zabytków, określone w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w przepisach odrębnych

mgr Katarzyna Dziura
Zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
- kieruje bezpośrednio załatwianiem spraw z powierzonego mu zakresu działania, a w czasie nieobecności Wojewódzkiego Konserwatora pełni jego obowiązki

 

mgr Beata Machaj - Główny Księgowy
- prowadzenie księgowości WUOZ

mgr  Anna Nowakowska
 - Kierownik Delegatury WUOZ w Wałbrzychu


mgr Krzysztof Kurek    
- Kierownik Delegatury WUOZ w Jeleniej Górze


mgr Małgorzata Lisewska                
- Kierownik  Delegatury WUOZ w Legnicy

Kierownicy Delegatur WUOZ:
- wykonują zadania ochrony zabytków  na terenie działania Delegatury
- wydają decyzje administracyjne z upoważnienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, za wyjątkiem decyzji o wpisaniu dobra kultury do rejestru zabytków 
- programują i organizują działalność Delegatur

 

Wytworzył:
Ewa Kica
Udostępnił:
Jędrzejewski Piotr
(2003-08-22 14:33:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Olech Anna
(2022-06-29 23:32:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki