Złożone petycje-

Petycja o wszczęcie z urzędu postępowania o wpis do rejestru zabytków nieruchomości: stałej szczeliny przeciwlotniczej KGK przy ul. Trwałej 17-19 a we Wrocławiu - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Wystąpienie o opinię do Narodowego Instytutu Dziedzictwa w sprawie zachowanych wartości kwalifikujących do objęcia ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków układu przestrzennego osiedla Kopernik IB w Legnicy - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Petycja z dn. 29.06.2018 r. o objęcie ochroną prawną przez wpis do rejestru zabytków ruchomych malowideł późnogotyckich w kościele fil. pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Pątnowie, gm. Chojnów - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Petycja w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. mjr. J. Piwnika- Ponurego we Wrocławiu - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Petycja w sprawie niezwłocznego zlecenia przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków sporządzenia dokumentacji w technologii laserowej sklepień, prezbiterium, nawy głównej, empory organowej z malowidłami C.D. Asama w Legnickim Polu - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Petycja w sprawie wstrzymania procedury wpisu do rejestru zabytków oraz wycofania decyzji wstrzymującej rozbiórkę wiaduktu znajdującego się pod nieczynną linią kolejową dz. nr 101/3, 34, 58 w Dzikowcu, gm. Nowa Ruda, powiat kłodzki - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Odpowiedź na petycję w sprawie wstrzymania procedury wpisu do rejestru zabytków oraz wycofania decyzji wstrzymującej rozbiórkę wiaduktu znajdującego się pod nieczynną linią kolejową dz. nr 101/3, 34, 58 w Dzikowcu, gm. Nowa Ruda, powiat kłodzki - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Petycja z dnia 25.03.2019 w sprawie przeprowadzenia przez DWKZ kontroli wymian słupów energetycznych - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Petycja z dnia 15.07.19 - imprezy masowe w zabytkowym parku w Chocianowie - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Petycja z dn. 20.09.19 r. o włączenie do wojewódzkiej ewidencji zabytków ruchomych kamiennego znaku granicznego z 1577 r., znajdującego się w miejscowości Błażkowa, gm. Lubawka - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Petycja w sprawie objęcia ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków zespołu folwarcznego przy pałacu i parku wpisanych do rejestru zabytków (ul. B. Chrobrego 241) w Wojcieszowie, pow. złotoryjski - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Petycja z dn. 23.02.2020 r. o włączenie do wojewódzkiej ewidencji zabytków kamiennego znaku granicznego z 1751 r., znajdującego się w miejscowości Paprotki, gm. Lubawka - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Petycja w sprawie przejęcia nabytej od Skarbu Państwa własności czterech nieruchomości pałacowego dziedzictwa krajobrazy dolnośląskich wsi: Dobrocin, Wilków, Kluczowa i Ligota Strupińska, a więc wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego oraz nowego rozstrzygnięcia z uwzględnieniem naprawy błędu przeszłości w sprawie uznania wydatków poniesionych na odbudowę pałacu w Kluczowej jako niezbędnych- koniecznych dla celu ochrony tego zabytku w 2012r., a konto wydatkowania kwoty zabytkowego upustu udzielonego przy zakupie pałacu w Dobrocinie - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Petycja z dnia 21.12.2020 r. o wpisanie do rejestru zabytków Mauzoleum w Wałbrzychu, położonego w Wałbrzychu Nowym Mieście na działce nr 2/4 obr. 34. Przewidywany termin załatwienia - zgodnie z art. 10 ustawy o petycjach (Dz. U. z 2018, poz.870) - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Włosień, most kamienny - petycja z dnia 19.04.2021 w sprawie zbadania i objęcia ochroną mostu kamiennego - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Legnica, ul. Chojnowska 67, klasztor pobernardyński;  petycja z dnia 13.10.2021 r. o ochronę przed zniszczeniem zabytku wpisanego do rejestru zabytków - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Petycja o wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków autostrady A4 na odcinku Krzywa - Bielany Wrocławskie - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Petycja o wszczęcie postępowania kontrolnego oraz wszczęcie procedury wywłaszczenia właściciela zabytkowego pałacu w Bobrowie, gm. Mysłakowice - po kliknięciu otworzy się skan dokumentu z załącznikami

Petycja z dnia 13.03.2022 r.  o objęcie ochroną konserwatorska i wpis do rejestru zabytków budynku ZETO położonego we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich 7-13, obręb Stare Miasto, AM-37, dz. 10 - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Petycja o objęcie ochroną konserwatorską dawnego Osiedla Neuland w Legnicy, w granicach ulic Bielańskiej, Staszica, al. Rzeczypospolitej

Petycja w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicNa Niskich Łąkach i Szybkiej oraz rzeki Oławy we Wrocławiu

Petycja o wszczęcie postępowania z urzędu przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, poprzez wpis do rejestru zabytków zabytku nieruchomego historycznego układu urbanistycznego, który znajduje się na terenie dzielnicy Wrocław Psie -Pole, osiedle Pawłowice, nad Stawem Pawłowickim, w obrębie ulic Pawłowickiej, Jeziorowej i Sasankowej we Wrocławiu

oraz

o wszczęcie postępowania z urzędu, poprzez wpis do rejestru zabytków krajobrazu kulturowego wokół Stawu Pawłowickiego w obrębie ulic Pawłowickiej, Jeziorowej i Sasankowej - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

 

 

 

Wytworzył:
(2017-05-30)
Udostępnił:
Olech Anna
(2017-05-30 20:38:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Olech Anna
(2023-10-03 10:24:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki