☰ Menu
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu

Piątek 02.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Złożone petycje

Petycja o wszczęcie z urzędu postępowania o wpis do rejestru zabytków nieruchomości: stałej szczeliny przeciwlotniczej KGK przy ul. Trwałej 17-19 a we Wrocławiu - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Odpowiedź na petycję z dnia 02.03.2017 r. W sprawie wpisu do rejestru zabytków trwałej szczeliny przeciwlotniczej usytuowanej na terenie SP nr 72 na ul. Trwałej 17-19 - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Wystąpienie do Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa we Wrocławiu o opinię ze wskazaniem wartości uzasadniających wpis do rejestru zabytków nieruchomych stałej szczeliny przeciwlotniczej KGK przy ul. Trwałej 17-19a we Wrocławiu - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Opinia Narodowego Instytutu Dziedzictwa OT we Wrocławiu nr NID-OTWR-40/2017[403-7] w sprawie oceny wartości zabytkowych stałej szczeliny przeciwlotniczej, położonej na terenie SP nr 72 przy ul. Trwałej 17-19a we Wrocławiu wraz z dokumentacją fotograficzną - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Wystąpienie o opinię do Narodowego Instytutu Dziedzictwa w sprawie zachowanych wartości kwalifikujących do objęcia ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków układu przestrzennego osiedla Kopernik IB w Legnicy - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Petycja o objęcie prawną ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego układu przestrzennego Osiedla Kopernik IB w Legnicy - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Opinia Narodowego Instytutu Dziedzictwa OT Wrocław (znak: NID-OTWR-116/2017[403-24]) w sprawie zachowanych wartości kwalifikujących do objęcia ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków układu przestrzennego osiedla Kopernik IB w Legnicy - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Odpowiedź na petycję z dnia 25.09.2017 r. w sprawie wpisu do rejestru zabytków osiedla Kopernik IB Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Petycja z dn. 29.06.2018 r. o objęcie ochroną prawną przez wpis do rejestru zabytków ruchomych malowideł późnogotyckich w kościele fil. pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Pątnowie, gm. Chojnów - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Wystąpienie do WUOZ we Wrocławiu Delegatury w Legnicy o przeprowadzenie oględzin malowideł w kościele fil. pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Pątnowie w celu potwierdzenia zasadności wpisu przedmiotowych malowideł  do rejestru zabytków ruchomych z urzędu - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Petycja w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. mjr. J. Piwnika- Ponurego we Wrocławiu - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Petycja w sprawie niezwłocznego zlecenia przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków sporządzenia dokumentacji w technologii laserowej sklepień, prezbiterium, nawy głównej, empory organowej z malowidłami C.D. Asama w Legnickim Polu - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Odpowiedź na petycję w sprawie niezwłocznego zlecenia przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków sporządzenia dokumentacji w technologii laserowej sklepień, prezbiterium, nawy głównej, empory organowej z malowidłami C.D. Asama w Legnickim Polu - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Informacja o sposobie załatwienia petycji w sprawie wpisu do rejestru zabytków ruchomych malowideł późnogotyckich w Pątnowie, gm. Chojnów - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Petycja w sprawie wstrzymania procedury wpisu do rejestru zabytków oraz wycofania decyzji wstrzymującej rozbiórkę wiaduktu znajdującego się pod nieczynną linią kolejową dz. nr 101/3, 34, 58 w Dzikowcu, gm. Nowa Ruda, powiat kłodzki - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Odpowiedź na petycję w sprawie wstrzymania procedury wpisu do rejestru zabytków oraz wycofania decyzji wstrzymującej rozbiórkę wiaduktu znajdującego się pod nieczynną linią kolejową dz. nr 101/3, 34, 58 w Dzikowcu, gm. Nowa Ruda, powiat kłodzki - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Petycja z dnia 25.03.2019 w sprawie przeprowadzenia przez DWKZ kontroli wymian słupów energetycznych - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Odpowiedź na petycję z dnia 25.03.2019 w sprawie kontroli przez DWKZ wymiany słupów energetycznych - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Petycja z dnia 15.07.19 - imprezy masowe w zabytkowym parku w Chocianowie - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Petycja z dn. 20.09.19 r. o włączenie do wojewódzkiej ewidencji zabytków ruchomych kamiennego znaku granicznego z 1577 r., znajdującego się w miejscowości Błażkowa, gm. Lubawka - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Wystąpienie do WUOZ we Wrocławiu Delegatury w Jeleniej Górze o przeprowadzenie oględzin obiektu, stanowiącego przedmiot petycji, w celu potwierdzenia zasadności włączenia do ewidencji zabytków - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Odpowiedź na petycję z dnia 15.07.2019 dotyczącą zabytkowego parku w Chocianowie - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Protokół z oględzin znaku granicznego w Błażkowej - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Pismo informujące o zakwalifikowaniu kamiennego znaku granicznego w Błażkowej do włączenia do ewidencji zabytków - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Petycja w sprawie objęcia ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków zespołu folwarcznego przy pałacu i parku wpisanych do rejestru zabytków (ul. B. Chrobrego 241) w Wojcieszowie, pow. złotoryjski - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Petycja w sprawie objęcia ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków zespołu folwarcznego przy pałacu i parku wpisanych do rejestru zabytków (ul. B. Chrobrego 241) w Wojcieszowie, pow. złotoryjski - uzupełnienie wniosku - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Petycja w sprawie niezwłocznego zlecenia przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków sporządzenia dokumentacji w technologii laserowej sklepień, prezbiterium, nawy głównej, empory organowej z malowidłami C.D. Asama w Legnickim Polu - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Petycja z dn. 23.02.2020 r. o włączenie do wojewódzkiej ewidencji zabytków kamiennego znaku granicznego z 1751 r., znajdującego się w miejscowości Paprotki, gm. Lubawka - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Wystąpienie do WUOZ we Wrocławiu Delegatury w jeleniej Górze o przeprowadzenie oględzin obiektu, stanowiącego przedmiot petycji, w celu potwierdzenia zasadności włączenia do ewidencji zabytków - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Petycja w sprawie objęcia ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków zespołu folwarcznego przy pałacu i parku wpisanych do rejestru zabytków (ul. B. Chrobrego 241) w Wojcieszowie, pow. złotoryjski - odpowiedź - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Protokół z oględzin znaku granicznego w miejscowości Paprotki, gm. Lubawka - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Pismo informujące o zakwalifikowaniu znaku granicznego  w Paprotkach do włączenia do ewidencji zabytków - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Informacja o braku podstaw prawnych w przepisach regulujących działania Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do przejęcia nabytych od Skarbu Państwa własności czterech nieruchomości pałacowego dziedzictwa krajobrazu dolnośląskich wsi: Dobrocin, Wilków, Kluczowa i Ligota Strupińska oraz do uznawania wydatków poniesionych na odbudowę obiektów nabytych od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i jego poprzedników, tym bardziej uznawania wydatków poniesionych na odbudowę pałacu w Kluczowej a konto wydatkowania kwoty upustu udzielonego przy zakupie pałacu w Dobrocinie - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Pismo skierowane do Gmin i Starostw, na terenie których zlokalizowane są zabytkowe pałace w miejscowościach: Dobrocin, Wilków, Kluczowa i Ligota Strupińska przekazujące Petycję i zawierające prośbę rozważenia możliwości zagospodarowania obiektów - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Petycja z dnia 21.12.2020 r. o wpisanie do rejestru zabytków Mauzoleum w Wałbrzychu, położonego w Wałbrzychu Nowym Mieście na działce nr 2/4 obr. 34. Przewidywany termin załatwienia - zgodnie z art. 10 ustawy o petycjach (Dz. U. z 2018, poz.870) - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Zawiadomienie z dnia 12 marca 2021 roku o sposobie załatwienia petycji z dnia 21 grudnia 2020 roku o wpis do rejestru zabytków Mauzoleum w Wałbrzychu, położonego w Wałbrzychu Nowym Mieście, na działce nr 2/4 obr - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Włosień, most kamienny - petycja z dnia 19.04.2021 w sprawie zbadania i objęcia ochroną mostu kamiennego - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Włosień, most kamienny - petycja z dnia 19.04.2021 w sprawie zbadania i objęcia ochroną mostu kamiennego - odpowiedź na petycję - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Legnica, ul. Chojnowska 67, klasztor pobernardyński;  petycja z dnia 13.10.2021 r. o ochronę przed zniszczeniem zabytku wpisanego do rejestru zabytków - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Legnica, ul. Chojnowska 67, klasztor pobernardyński; odpowiedź na petycję z dnia 13.10.2021 r. o ochronę przed zniszczeniem zabytku wpisanego do rejestru zabytków - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Petycja o wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków autostrady A4 na odcinku Krzywa - Bielany Wrocławskie - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Petycja o wszczęcie postępowania kontrolnego oraz wszczęcie procedury wywłaszczenia właściciela zabytkowego pałacu w Bobrowie, gm. Mysłakowice - po kliknięciu otworzy się skan dokumentu z załącznikami

Petycja z dnia 13.03.2022 r.  o objęcie ochroną konserwatorska i wpis do rejestru zabytków budynku ZETO położonego we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich 7-13, obręb Stare Miasto, AM-37, dz. 10 - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Odpowiedź na petycję z dnia 13.03.2022 r.  o objęcie ochroną konserwatorska i  wpis do rejestru zabytków budynku ZETO położonego we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich 7-13, obręb Stare Miasto, AM-37, dz. 10. - po kliknięciu otworzy się zakładka zawieraogram skan dokumentu i plik do odczytu przez czytnik tekstu

Wytworzył:
(2017-05-30)
Udostępnił:
Olech Anna
(2017-05-30 20:38:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Olech Anna
(2022-03-19 17:37:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 265803