Petycja w sprawie przejęcia nabytej od Skarbu Państwa własności czterech nieruchomości pałacowego dziedzictwa krajobrazy dolnośląskich wsi: Dobrocin, Wilków, Kluczowa i Ligota Strupińska

Petycja w sprawie przejęcia nabytej od Skarbu Państwa własności czterech nieruchomości pałacowego dziedzictwa krajobrazy dolnośląskich wsi: Dobrocin, Wilków, Kluczowa i Ligota Strupińska, a więc wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego oraz nowego rozstrzygnięcia z uwzględnieniem naprawy błędu przeszłości w sprawie uznania wydatków poniesionych na odbudowę pałacu w Kluczowej jako niezbędnych- koniecznych dla celu ochrony tego zabytku w 2012r., a konto wydatkowania kwoty zabytkowego upustu udzielonego przy zakupie pałacu w Dobrocinie.

Informacja o braku podstaw prawnych w przepisach regulujących działania Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do przejęcia nabytych od Skarbu Państwa własności czterech nieruchomości pałacowego dziedzictwa krajobrazu dolnośląskich wsi: Dobrocin, Wilków, Kluczowa i Ligota Strupińska oraz do uznawania wydatków poniesionych na odbudowę obiektów nabytych od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i jego poprzedników, tym bardziej uznawania wydatków poniesionych na odbudowę pałacu w Kluczowej a konto wydatkowania kwoty upustu udzielonego przy zakupie pałacu w Dobrocinie - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Pismo skierowane do Gmin i Starostw, na terenie których zlokalizowane są zabytkowe pałace w miejscowościach: Dobrocin, Wilków, Kluczowa i Ligota Strupińska przekazujące Petycję i zawierające prośbę rozważenia możliwości zagospodarowania obiektów - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument

Wytworzył:
(2020-11-02)
Udostępnił:
Olech Anna
(2020-11-02 12:03:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Olech Anna
(2023-08-28 20:57:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki