Aktualne prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane

 

Bardo,  gm. loco – kaplica Zmartwychwstania w zespole kaplic różańcowych

– remont dachu, konserwacja ceglanych elewacji i detalu, wymiana partii tynkarskich, sfinansowane z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

bardo kaplica

Barkowo, gm. Żmigród – kościół pomocniczy p.w. św. Antoniego

 remont dachu – sfinansowany ze środków unijnych oraz środków własnych Parafii.

barkowo

Barkowo,  gm. Żmigród – kościół pomocniczy p.w. św. Antoniego

– remont hełmu i elewacji wieży zrealizowany ze środków unijnych oraz środków własnych Parafii. 

Barkowo wieża

Boguszyce, gm. Oleśnica – kościół parafialny p.w. NMP Nieustającej Pomocy

– remont konstrukcji oraz wymiana pokrycia latarni wieńczącej hełm wieży wykonano ze środków Województwa Dolnośląskiego oraz własnych Parafii

boguszyce

Borowa Oleśnicka, gm. Długołęka – kościół parafialny p.w. NMP

– prace wstępne tj. skucie tynków w pasie przyziemia oraz w miejscu spękań wraz z ich tymczasowym zabezpieczeniem, wyrównanie nadkładu ziemi przy obiekcie, wykonanie tymczasowego odprowadzenia wód opadowych wykonane zostały ze środków Gminy Długołęka

borowa olesnicka
chojnów mur

Chojnów, gm. loco – mur miejski

– odbudowa zawalonego fragmentu – finansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

chojnów mur2
chojnów baszta

Chojnów, gm. loco – Baszta Tkaczy

– adaptacja dla potrzeb muzealnictwa – etap II – remont wnętrza – finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu Województwa Dolnośląskiego

chojnów baszta
ciechanowice przed
Ciechanowice, gm. Marciszów  – pałac 
–  prace konserwatorskie przy zespole renesansowych i barokowych malowideł ściennych odkrytych pod tynkami w salach parteru i I piętra , finansowane przez właściciela pałacu.
ciechanowice po

Ciechów, gm. Środa Śląska – pomnik św. Jana Nepomucena 

– konserwacja sfinansowana przez Powiat Średzki i Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Ciechów

Dębice, gm. Malczyce – kościół filialny p.w. św. Jadwigi

 – wykonanie do poziomu zawilgocenia tynków wewnętrznych na tynki renowacyjne

dębice, kościół św. Jadwigi

dobra 2008

Dobra, gm. Dobroszyce – kościół parafialny p.w. NMP z Góry Karmel

 wykonanie posadzki, iniekcji ścian, remontu i malowania ścian wewnętrznych ze środków własnych Parafii i Powiatu Oleśnickiego. 

Dobra gm Dobroszyce - kościół parafialny p.w. NMP z Góry Karmel -
dobromierz okna

Dobromierz, gm. loco  kościół pomocniczy p. w. św. Piotra i Pawła (d. ewaneglicki)

 konserwacja klasycystycznej stolarki okiennej wraz z okuciami, sfinansowana z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środków własnych.

dobromierz detal
duszniki szpital detal

Duszniki Zdrój, gm. loco  d. szpital przy ul. Sprzymierzonych 11

– wymiana pokrycia dachowego z przywróceniem pokrycia z łupka na sygnaturce,
remont elewacji, zrealizowany ze środków własnych

duszniki szpital widok
duża wólka przed

Duża Wólka, gm. Grębocice, pałac

– remont dachu oraz elewacji, prace sfinansowane z środków własnych Inwestora

duża wólka po
Dzierżoniów ratusz

Dzierżoniów, gm. loco – ratusz, wieża, sukiennice w bloku śródrynkowym

– wymiana pokrycia dachowego, konserwacja i remont klasycystycznych elewacji ratusza oraz odsłoniętego w trakcie remontu ceglanego szczytu gotyckiego budynku sukiennic, wykonane w ramach dotacji ze środków unijnych oraz własnych Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

Dzerżoniów ratusz2
Dziwiszów przed remontem

Dziwiszów, gm. Jeżów Sudecki  – kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca 

– remont elewacji sfinansowany z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminy Jeżów Sudecki oraz środków własnych Parafii.

Dziwiszów po remoncie
gaworzyce

Gaworzyce, gm. Gaworzyce, pałac

– remont wnętrza – odtworzenie tynków na parterze i piętrze pałacu,
prace sfinansowane z dotacji Ministerstwa Kultury

gaworzyce
głogów kolegiata przed

Głogów, m. Głogów, kolegiata p.w. Wniebowzięcia NMP

– odbudowa sklepień krzyżowo-żebrowych naw bocznych, prace sfinansowane z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminy Miejskiej Głogów i Fundacji Polska Miedź

głogów kolegiata po
głogów sukiennice przed

Głogów, m. Głogów, Rynek, relikty sześciu komór sukienniczych

– zabezpieczenie reliktów sukiennic, konserwacja murów, budowa obiektu zabezpieczającego, finansowanie: konserwacja reliktów komór sukienniczych sfinansowana ze środków własnych Gminy Miejskiej Głogów oraz dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; wykonanie wentylacji i odwodnienia sfinansowane za środków własnych Gminy Miejskiej Głogów oraz dotacji Województwa Dolnośląskiego, budowa obiektu zabezpieczającego zabytkowe relikty ze środków własnych Gminy Miejskiej Głogów

głogów sukiennice po
grobla przed

Grobla, gm. Paszowice, pow. jaworski – pałac

– remont elewacji (etap I); prace realizowane ze środków własnych Właścicieli pałacu

grobla po
gola dzierżoniowska dwór
Gola Dzierżoniowska, gm. Niemcza – dwór
 
– ukończony wieloletni remont z odbudową i adaptacją renesansowego dworu na Hotel & SPA, finansowany ze środków własnych Inwestora, dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz  środków unijnych.
gola dzierżoniowska dwór2

Gwizdanów, gm. Rudna – kościół pw. Św. Urszuli

– remont więźby i wymiana pokrycia dachowego – finansowany ze środków Gminy Rudna i Fundacji KGHM

gwizdanów
góra przed

Góra, gm. loco – kościół cmentarny p.w. Bożego Ciała

– remont dachów kościoła, remont sygnaturki oraz dachu kaplicy Świętych Schodów przeprowadzono ze środków unijnych, dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz własnych Parafii

góra po
Jaszkowa Dolna, gm. Kłodzko – kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela  
 
– kontynuowano remont dachu, dofinansowany przez Województwo Dolnośląskie.
 
jaszkowa

Jaworów, gm.Wiązów – kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła

– konserwacja obrazów i elementów rzeźbiarskich z ołtarza głównego - II etap prac, zrealizowana przy udziale środków Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

jaworów
jugów hełm
Jugów, gm. Nowa Ruda – kościół parafialny p.w. św. Katarzyny
 
– remont dachu  z zastosowaniem pokrycia z blachy drobnowymiarowej sfinansowany z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz własnych środków Parafii .
jugów
Kamieniec Ząbkowicki sala balowa
Kamieniec Ząbkowicki,  gm. loco –  zamek
 
– remont  z częściową  odbudową sklepień sali balowej neogotyckiego zamku dachu zrealizowany w ramach dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Kamieniec Ząbkowicki sala balowa2

Karszów, gm. Strzelin – kościół filialny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP

  prace konserwatorsko-remontowe elewacji nawy, zakrystii oraz wieży  z odsłonięciem zatynkowanego, historycznego kamiennego portalu w południowej ścianie wieży wykonano ze środków Województwa Dolnośląskiego, Gminy Strzelin i własnych  Parafii 

karszów

Kowalów, gm.Wiązów  kościół filialny p.w. św. Urszuli

 – odsłonięcie i konserwacja polichromii w prezbiterium kościoła przeprowadzona ze środków Parafii

kowalów
kryniczno przed

Kryniczno, gm. Środa Śląska – kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca

 usunięcie boazerii, wykonanie tynków wapiennych oraz malowanie ścian w partiach po usuniętej boazerii, remont instalacji elektrycznej i nagłośnieniowej wykonane zostały ze środków własnych Parafii

kryniczno po
krzeszów kaplica MM polichromie
Krzeszów, gm. Kamienna Góra – kaplica p.w. św. Marii Magdaleny z Grobem Chrystusa
 
– prace konserwatorskie przy barokowym wystroju kaplicy oraz dekoracji malarskiej Grobu Chrystusa finansowane z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
krzeszów kaplica MM ołtarz
kwielice przed

Kwielice, gm. Grębocice, kościół pw. św. Michała Archanioła

– remont hełmu wieży, prace sfinansowanie ze środków Gminy Grębocice; wzmocnienia profilaktyczne fundamentów, finansowanie ze środków Fundusz Szkód Górniczych KGHM P.M. S.A. o/Rudna

kwielice po
kwielice plebania przed

Kwielice, gm. Grębocice, plebania

– wykonanie zabezpieczeń profilaktycznych przed wpływami górniczymi, prace restauratorskie przy elewacjach budynku, prace finansowanie ze środków Fundusz Szkód Górniczych KGHM P.M. S.A. o/Rudna

kwielice plebania po
legnickie pole

Legnickie Pole, gm. loco – kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Św. i Św. Jadwigi Śląskiej

 prace konserwatorskie przy elewacji frontowej kościoła – etap I, finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

legnickie pole

Legnickie Pole, gm. loco – dawny klasztor benedyktynów

– remont elewacji skrzydła północnego finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

legnickie pole
Legnica, miasto – Kościół parafialny p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Legnicy
 
– wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej i sklepienia pozornego nad nawą główną kościoła oraz zabezpieczenie ogniowe więźby i sklepienia pozornego finansowane ze środków Województwa Dolnośląskiego oraz Fundacji Polska Miedź
legnica jana
Legnica, miasto – Kościół Ewangelicko-Augsburski p.w. Najświętszej Marii Panny w Legnicy
 
– remont dachu w Kaplicy Sukienników finansowana ze środków Gminy Legnica oraz Województwa Dolnośląskiego
legnica sukienników
Legnica, miasto, ul. Św. Piotra 4 – renesansowy budynek dawnej szkoły parafialnej, 
 
– remont elewacji przeprowadzony ze środków własnych inwestora
legnica piotra
Legnica, miasto – budynek dworca głównego w Legnicy
 
– prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane ze środków własnych inwestora oraz z budżetu państwa
 
legnica dworzec

Lubiąż, gm. Wołów – kościół NMP w zespole klasztornym, kaplice śś. Benedykta i Bernarda

– wykonanie zabezpieczenia konstrukcji kaplic i łącznika między nimi ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

lubiąż NMP BB

Lubiąż, gm. Wołów – Kaplica Książęca  przy kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w zespole pocysterskim

– konserwacja wnętrza sfinansowana z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

lubiąż kaplica książęca

Lubiąż, gm.Wołów – biblioteka klasztoru pocysterskiego

 konserwacja malowideł ściennych na ścianie wschodniej, sfinansowana ze środków Województwa Dolnośląskiego

lubiąż biblioteka

Lubin – kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskie

j – remont elewacji północnej – finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z budżetu Województwa Dolnośląskiego i Fundacji KGHM

lubin

Lusina, gm. Udanin  kościół filialny p.w. Narodzenia NMP

– konserwacja ołtarza głównego zrealizowana przy udziale środków Parafii i Gminy Udanin

lusina
lubomierz w trakcie
Lubomierz, gm. Lubomierz – kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa
 
– prace konserwatorskie przy barokowych polichromiach nawy głównej kościoła finansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wkładu własnego Parafii.
lubomierz po
 

Łososiowice, gm. Wołów  kościół filialny p.w.św. Jadwigi

– konserwacja ołtarza bocznego przeprowadzona przy udziale środków Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Gminy Wołów i Parafii

łososiowice

Miękinia, gm. loco – kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP

  – remont hełmu wieży  sfinansowany przez Gminę Miękinia oraz Parafię. 

miękinia

Milin, gm. Mietków – kościół filialny p.w. św. Michała Archanioła

– remont dachu przeprowadzony ze środków własnych Parafii, Gminy Mietków i Fundacji KGHM. 

milin
miłoszyce hełm

Miłoszyce, gm. Jelcz-Laskowice – kościół parafialny p.w. św. Mikołaja

–  remont drewnianej konstrukcji wieży, remont hełmu wieży z wymianą pokrycia sfinansowano ze środków Gminy Jelcz-Laskowice i własnych Parafii

miłoszyce

Miłowice, gm.Dziadowa Kłoda – kościół parafialny p.w. św. Antoniego

– częściowa konserwacja loży kolatorskiej  przeprowadzona z dotacji Województwa Dolnośląskiego i środków własnych Parafii.

miłowice
nowa ruda przed
Nowa Ruda, gm.  loco – kamienica, Rynek 16
 
remont  elewacji  sfinansowany ze środków unijnych.
nowa ruda po
Nowogrodzie przed

Nowogrodziec, gm. Nowogrodziec – rzeźba św. Jana Nepomucena w Rynku

prace konserwatorskie w pełnym zakresie przeprowadzone w ramach dotacji ze środków unijnych otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego oraz środków własnych Gminy Nowogrodziec.

 

Nowogrodziec po
ocice przed
Ocice, gm. Bolesławiec – pałac barokowy z XVIII w. 
 
– prace remontowe dachu barokowego  pałacu prowadzone  w ramach dotacji  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa Dolnośląskiego oraz środków własnych Inwestora. 
ocice pałac w trakcie

Oleśnica, gm.loco – zamek książęcy

– konserwacja pierwszej kondygnacji balustrad wieży  wykonana przy udziale dotacji Gminy Miejskiej Oleśnica

oleśnica
oleśnica mała

Oleśnica Mała, gm. Oława – kościół filialny p.w. św. Wawrzyńca

– wymiana czterech okien w ścianie południowej kościoła z wykonaniem przeszkleń witrażowych wraz z szybami bezpiecznymi wykonana przy udziale środków Gminy Oława i środków własnych Parafii

oleśnica mała
oława przed

Oława, gm. loco – kamienica Rynek 36

– prace remontowo-konserwatorskie elewacji wykonano ze środków Wspólnoty Mieszkaniowej

oława po

Piersno, gm. Kostomłoty – kościół filialny p.w. św. Michała Archanioła

– remont dachu przy udziale środków własnych Parafii i Europejskiego Funduszu Rolnego.

piersno
oieszyce antoniego2
Pieszyce, gm. loco – kościół parafialny p.w. św. Antoniego Padewskiego
 
– kontynuowano prace konserwatorskie przy północnej elewacji korpusu kościoła  w zakresie wymiany  tynków z powtórzeniem historycznej i  konserwacji  kamiennego o ceglanego wystroju, finansowane  ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Parafii.
pieszyce antoniego

Piotrowice, gm.Kostomłoty – kościół parafialny p.w. św. Katarzyny

– konserwacja balasek w prezbiterium, udział środków Gminy Kostomłoty

piotrowice
Pławna w trakcie remontu

Pławna, gm. Lubomierz – kościół parafialny p.w. św. Tekli

– prace remontowe przy dachu kościoła zrealizowane z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa Dolnośląskiego oraz środków własnych Parafii.

 

Pławna po remoncie
płonina zamek

Płonina, gm. Bolków, pow. jaworski – zamek Niesytno

– prace konserwatorskie, zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, stabilizacja konstrukcyjna budynków zamkowych – kontynuacja prac; prac dofinansowane z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

płonina zamek
płonina

Płonina, gm. Bolków, pow. jaworski – pałac na podzamczu

– prace konserwatorskie, zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, stabilizacja konstrukcyjna pałacu – kontynuacja prac – prace dofinansowane z budżetu województwa dolnośląskiego 

płonina

Prochowice, gm. loco – zamek

– remont więźby i wymiana pokrycia dachu – finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Prochowice

Prochowice, gm. loco – kamienica, ul. Kochanowskiego 24

– remont elewacji finansowany ze środków publiczno-prywatnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tys. mieszkańców”

prochowice
 
Przedborowa,  gm. Stoszowice –  kościół parafialny p. w. św. Jadwigi
 
remont  dachu przeprowadzony  z dotacji unijnej  i środków własnych.
przedborowa

Raszów, gm. Kamienna Góra – kościół filialny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP (Parafia Pisarzowice)

– prace konserwatorskie przy piaskowcowym renesansowym nagrobku tumbowym oraz marmurowym renesansowym całopostaciowym epitafium, znajdujących się w kaplicy grobowej rodziny von Schaffgotsch,  sfinansowane z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz własnych środków Parafii w Pisarzowicach.  

raszów kaplica von Schaffgotsch
raszów epitafium przed raszów epitafium w trakcie raszów epitafium po raszów tumba w trakcie
rokitnica

Rokitnica, gm. Złotoryja, pow. złotoryjski – kościół filialny pw. św. Michała Archanioła

– wymiana stolarki okiennej; prace dofinansowane ze środków publiczno-prywatnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

rokitnica

Sadków, gm. Kąty Wrocławskie – kościół filialny p.w. św. Jadwigi 

– konserwacja prospektu organowego wraz z instrumentem muzycznym

sadków prospekt

Siciny, gm. Niechlów, kościół parafialny p.w. św. Marcina

 kontynuowano remont elewacji kościoła, przeprowadzenie prac przy elewacji wschodniej pozwoliło na ukończenie zadania, które finansowano ze środków unijnych z własnym wkładem Parafii.

siciny

Siciny, gm. Niechlów – mur ogrodzenia cmentarza przy kościele parafialnym p.w. św. Marcina

 – rozpoczęto remont odcinka zachodniego (20 mb) ze środków unijnych i własnych Parafii.

siciny

Sobótka, gm. loco – kościół p.w. NMP na Górze Ślęży

– wykonano stalową konstrukcję wsporczą pod strop i posadzkę

sobótka
Srebrna Góra,  gm. Stoszowice –  zespół fortów
 
– remont  i odbudowa sklepień wykonana z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Srebrna Góra fort
Srebrna Góra,  gm. Stoszowice –  ośrodek kultury, d. kościół ewangelicki
 
– remont  dachu, elewacji i wnętrz zrealizowany ze środków unijnych oraz własnych Gminy Stoszowice. 
 
Srebrna Góra kościół

Stępiń, gm. Długołęka – kościół filialny p.w. Narodzenia NMP

– remont więźby dachowej oraz wymiana pokrycia nad częścią południową nawy i prezbiterium kościoła oraz nad kruchtą wykonane z dotacji Województwa Dolnośląskiego oraz środków własnych Parafii

Stępiń

Strupina, gm. Prusice – kościół parafialny p.w. Niepokalanego Serca NMP

 remont elewacji wschodniej  kościoła zrealizowano ze środków Gminy Prusice i własnych Parafii. 

strupina

Strzelin, gm. loco – kościół p.w. św. Gotarda

– remont dachu przeprowadzono z dotacji Województwa Dolnośląskiego, Gminy Strzelin oraz własnych Parafii.

strzelin
syców
Syców, gm. loco – baszta, obecnie dzwonnica przy kościele p.w. śś. Piotra i Pawła
– prace remontowo-konserwatorskie elewacji górnych kondygnacji dzwonnicy, renowacja stolarki, we wnętrzu naprawa i malowanie schodów oraz malowanie ścian – prace wykonane z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Starosty Oleśnickiego oraz środków własnych
 
syców po
świdnica 1przed

Świdnica, gm. loco – Kościół Pokoju

 konserwacja ołtarza głównego i lica empory wschodniej, dotacja MKiDN

świdnica po1
świdnica przed2 świdnica w trakcie świdnica po2
 
Świerzawa, gm. loco, pow. złotoryjski – kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP
– remont drewnianej konstrukcji więźby dachowej i wymiana ceramicznego pokrycia dachu oraz pokrycia wieży kościoła – prace dofinansowane z budżetu województwa dolnośląskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
świerzawa
św marek2

Święty Marek, gm. Syców

– kościół filialny p.w. św. Marka – kompleksowa fumigacja świątyni, remont dachu nad prezbiterium i zakrystią z wymianą pokrycia, oczyszczenie i impregnacja konstrukcji dachu nad całym obiektem – prace wykonane z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środków własnych Parafii

św marek

Trzebicko, gm.Cieszków – kościół parafialny p.w. św. Macieja,

– konserwacja detalu rzeżbiarskiego z ołtarza głównego -II etap,  przy udziale środków Marszałka Województwa

trzebicko
trzebnica przed

Trzebnica, gm. loco – klasztor Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza

remont dachu oraz klatki schodowej w części środkowej skrzydła północnego klasztoru – II etap prac wykonany przy udziale środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa Dolnośląskiego, własnych Kongregacji

trzebnica po

Trzebnica, gm. loco – klasztor Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza

renowacja pomieszczenia furty klasztornej prace wykonane ze środków unijnych oraz własnych Zgromadzenia

trzebnica furta
tymowa

Tymowa, gm. Ścinawa – kościół pw. Matki Bożej Bolesnej

– remont szachulcowej konstrukcji kościoła, odwodnienie terenu wokół kościoła – finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu Województwa Dolnośląskiego

tymowa
Uniemysk przed konserwacją

Uniemyśl, gm. Lubawka – zabytkowa karczma z XVIII w.

przeprowadzono gruntowne prace konserwatorskie przy XVIII-wiecznym obiekcie , przy udziale środków otrzymanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwa Dolnośląskiego. 

Uniemysk po konserwacji
wambierzyce
Wambierzyce, gm. Radków   bazylika  Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin  
 
– ukończono  remont ścian  wewnętrznych krużganków z wymianą tynków przyziemia na renowacyjne, przywróceniem historycznej kolorystyki, odkryte  fragmenty malowideł zabezpieczono wstępnie, prace finansowane w 2012 i 2013 r. ze środków  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i własnych Parafii.
wambierzyce2
 

Wichrów, gm. Kostomłoty – kościół p.w. Narodzenia NMP

miejscowe uzupełnienie tynków oraz malowanie elewacji kościoła wykonano ze środków Gminy Kostomłoty oraz własnych Parafii

wichrów
Wojanów dach przed remontem

Wojanów, gm. Mysłakowice – kościół parafialny p.w. św. Wniebowzięcia NMP

dokonano wymiany pokrycia dachu w ramach środków otrzymanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa Dolnośląskiego oraz środków własnych Parafii. 

Wojanów dach po

Wojanów, gm. Mysłakowice – kościół parafialny p.w. św. Wniebowzięcia NMP

prace konserwatorskie przy stropie w nawie głównej prowadzono w ramach środków otrzymanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa Dolnośląskiego oraz środków własnych Parafii. 

Wojanów strop w trakcie prac
wojcieszów

Wojcieszów, gm. loco, pow. złotoryjski – kościół poewangelicki p.w. bł. Piotra Jerzego Frassatiego

– wymiana pokrycia dachu wieży kościoła wraz z wykonaniem instalacji odgromowej; prace dofinansowane z budżetu województwa dolnośląskiego

wojcieszów
Ząbkowice Śląskie,  gm. loco –  kościół parafialny p. w. św. Anny 
 
– konserwacja gotyckiej elewacji prezbiterium przeprowadzona z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Ząbkowice śląskie anna

Żabin, gm. Niechlów – kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła  

– konserwacja ambony przy udziale środków własnych Parafii i  Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

żabin
   

 

Wytworzył:
piotrj
(2013-10-30)
Udostępnił:
Jędrzejewski Piotr
(2013-10-30 12:29:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Jędrzejewski Piotr
(2014-02-21 14:02:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki