☰ Menu
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu

Niedziela 02.04.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

dane adresowe

   

 

 

 

 

 

 

Wojewódzki Urząd

 Ochrony Zabytków

we Wrocławiu

 

 

50-243 Wrocław
ul. Władysława Łokietka 11

tel. (71) 343 65 01, (71) 344 38 92, (71) 395 80 10

Informujemy, że numer telefonu (71) 344 14 49 (dawny nr faxu) jest obecnie numerem wewnętrznym Urzędu - prosimy z niego nie korzystać.

 

e-mail: dwkz@dwkz.pl

ePUAP - /dwkz/skrytka

 

 godziny urzędowania: pn. wt. czw. pt. 745-1545 

środa 745-1700

 

KANCELARIE URZĘDU CZYNNE W GODZINACH

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 900-1400
środa 1000-1645

 

w delegaturach w Jeleniej Górze i Legnicy: środa 900-1700 

przyjmowanie w sprawie skarg i wniosków po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu: środa 1500-1700

godziny przyjmowania interesantów w komórkach merytorycznych, osobiście i telefonicznie w godzinach 900-1200

 

Szanowni Państwo

Informujemy, że z dniem 1 lutego 2023 r. następuje zmiana kryterium wieku dla pojazdów zabytkowych. Do wojewódzkiej ewidencji zabytków województwa dolnośląskiego włączane będą pojazdy posiadające co najmniej 30 lat.

 

 

Szanowni Państwo!

W związku z wypowiedzeniem w dniu 13.09.2022, z zachowaniem trzymiesięcznego terminu, przez Dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu „Porozumienia w sprawie prowadzenia niektórych zadań z zakresu wojewódzkiego konserwatora zabytków” zawartego we Wrocławiu w dniu 1 sierpnia 2011 roku pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Dyrektorem Muzeum Narodowego we Wrocławiu, dotyczącego wywozów przedmiotówza granicę, uprzejmie informuję, że z dniem 01.01.2023 roku zakres powyższy powraca w kompetencje Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Od ww. daty wnioski dotyczące przedmiotowego obszaru składać należy osobiście w biurze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, ul. Wł. Łokietka 11, a pośrednictwem poczty, platformy e-PUAP, lub elektronicznie – wnioskiemopatrzonym kwalifikowanym podpisem cyfrowym. Sprawy można załatwiać osobiście w każdą środę tygodnia (protokolarne oględziny obiektów), w godz. 14.00-17.00, w siedzibie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytkó. Zapraszamy!

 

 

Informacja o realizowanym projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich


 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Delegatury:   Jelenia Góra    Legnica    Wałbrzych

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jędrzejewski Piotr
(2003-07-29 01:59:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Olech Anna
(2023-01-23 17:13:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 250460