☰ Menu
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu

Sobota 03.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

dane adresowe

   

 

 

 

 

 

 

Wojewódzki Urząd

 Ochrony Zabytków

we Wrocławiu

 

 

50-243 Wrocław
ul. Władysława Łokietka 11

tel. (71) 343 65 01, (71) 344 38 92, (71) 395 80 10

Informujemy, że numer telefonu (71) 344 14 49 (dawny nr faxu) jest obecnie numerem wewnętrznym Urzędu - prosimy z niego nie korzystać.

 

e-mail: dwkz@dwkz.pl

ePUAP - /dwkz/skrytka

 

 godziny urzędowania: pn. wt. czw. pt. 745-1545 

środa 745-1700

 

KANCELARIE URZĘDU CZYNNE W GODZINACH

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 900-1400
środa 1000-1645

 

w delegaturach w Jeleniej Górze i Legnicy: środa 900-1700 

przyjmowanie w sprawie skarg i wniosków po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu: środa 1500-1700

godziny przyjmowania interesantów w komórkach merytorycznych, osobiście i telefonicznie w godzinach 900-1200

 

Szanowni Państwo!

W związku z wypowiedzeniem przez Prezydenta Wrocławia z dniem 5 października 2022 roku „Porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych zadań z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zawartego dnia 5 września 2011 roku pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Prezydentem Wrocławia”, które nastąpiło bez zapowiedzi, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków pozostaje w stanie ciągłej rozbudowy i reorganizacji mającej na celu zaspokojenie potrzeb osób związanych z zabytkami Wrocławia. Z tego powodu, ze względu na zmaksymalizowaną ilość spraw do załatwienia, mogą pojawić się przejściowe trudności w obsłudze Klientów Urzędu, szczególnie w aspekcie kontaktu telefonicznego. Proszę o wyrozumiałość i cierpliwość w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji; rekomenduję kontakt mailowy jako najskuteczniejszą w obecnym stanie formę uzyskiwania informacji od pracowników Urzędu, będziemy kontaktować się zwrotnie mailowo i telefonicznie.

Przepraszam za tymczasowe utrudnienia; pozostajemy w ciągłej rozbudowie
i usprawnianiu zespołu oraz zaplecza firmy dla zaspokojenia Państwa potrzeb.

Z poważaniem,
Daniel Gibski

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków

 

Szanowni Państwo

Informujemy, że z dniem 1 lutego 2023 r. następuje zmiana kryterium wieku dla pojazdów zabytkowych. Do wojewódzkiej ewidencji zabytków województwa dolnośląskiego włączane będą pojazdy posiadające co najmniej 30 lat.

 

 

Szanowni Państwo!

W związku z wypowiedzeniem w dniu 13.09.2022, z zachowaniem trzymiesięcznego terminu, przez Dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu „Porozumienia w sprawie prowadzenia niektórych zadań z zakresu wojewódzkiego konserwatora zabytków” zawartego we Wrocławiu w dniu 1 sierpnia 2011 roku pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Dyrektorem Muzeum Narodowego we Wrocławiu, dotyczącego wywozów przedmiotówza granicę, uprzejmie informuję, że z dniem 01.01.2023 roku zakres powyższy powraca w kompetencje Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Od ww. daty wnioski dotyczące przedmiotowego obszaru składać należy osobiście w biurze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, ul. Wł. Łokietka 11, a pośrednictwem poczty, platformy e-PUAP, lub elektronicznie – wnioskiemopatrzonym kwalifikowanym podpisem cyfrowym. Sprawy można załatwiać osobiście w każdą środę tygodnia (protokolarne oględziny obiektów), w godz. 14.00-17.00, w siedzibie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytkó. Zapraszamy!

 

 

Informacja o realizowanym projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich


 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Delegatury:   Jelenia Góra    Legnica    Wałbrzych

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jędrzejewski Piotr
(2003-07-29 01:59:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Olech Anna
(2023-04-27 11:45:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 266101