Wojewódzki Urząd

Ochrony Zabytków

Delegatura w Wałbrzychu

 

Kierownik Delegatury WUOZ

mgr Anna  Nowakowska - Ciuchera

 

ul. Zamkowa 3

58-300 Wałbrzych

   tel. (74) 842 64 18

   tel. (74) 664 48 80

     tel. (74) 842 66 60

e–mail: dwkz-wb@dwkz.pl

 

 

 

 

 

Delegatura działa na obszarze powiatów:

dzierżoniowskiego, kłodzkiego, świdnickiego,

wałbrzyskiego, m. Wałbrzych, ząbkowickiego

 

 

 


Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Jędrzejewski
(2003-07-29 02:50:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Olech
(2020-01-09 19:07:40)