☰ Menu
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu

Poniedziałek 18.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenia- decyzje o warunkach zabudowy i celu publicznego

 

Psary, gm. Wisznia Mała, zawiadomienie stron postępowania o odmowie Postanowieniem 719/2019 z dnia 4.11.2019 r. uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji ( dz. nr 397/10, AM-1, obręb Psary). 

Wrocław, al. Boya-Żeleńskiego , zawiadomienie w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji ( dz. nr 53/1, 53/2, 175(cz.) AM-11, obręb Karłowice) - postanowienie nr 602/19 z dnia 04.09.19

Wrocław, ul. Lwowska 41, zawiadomienie w sprawie uzgodnienia inwestycji celu publicznego (dz. nr 37/11-AM13, obr. Grabiszyn) - postanowienie nr 556/19 z 20.08.19.

Wrocław, ul. Nowowiejska, zawiadomienie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji celu publicznego ( dz. nr 80 i 114 AM-14, obr. pl. Grunwaldzki) - postanowienie nr 676/19 z dnia 15.10.19.

Wrocław, ul. Przybyszewskiego 82 c, zawiadomienie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej

Wrocław, ul. W. Sławka 7 , zawiadomienie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji - postanowienie DWKZ nr 268/2019 z dnia 26.04.2019.

Wrocław, ul. Żeromskiego 52, zawiadomienie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

Wrocław, zawiadomienie w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji przy ul. Grunwaldzkiej, obejmującej budowę budynku wielofunkcyjnego wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej na dz. nr 154/3, 137 i 156 AM-29, nr 1 i 3 AM-32, obręb Plac Grunwaldzki - postanowienie 354/20 z 01.06.20 - odmowa

Psary, gm. Wisznia Mała - zawiadomienie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji przy ul. Parkowej, obejmującej budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego z garażem i niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, na dz. nr 397/10, AM-1, obręb Psary - postanowienie odmowne nr 380/2020 z dnia 08.06.2020 r.

Wrocław, zawiadomienie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwesty­cji przy ul. Jedności Narodowej 85, na dz. nr. 114/3, AM-17, obr. Plac Grunwaldzki, obejmują­cej rozbudowę i nadbudowę budynku wielorodzinnego oraz zmianę sposobu użytkowania poddasza na funkcję mieszkalną - postanowienie nr 388/2020 z dnia 10.06.2020 roku odmawiające uzgodnienia

Wrocław, zawiadomienie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji planowanej  przy ul. Młynarskiej 2-4, dz. 6/7, 6/1 i 7/2, obejmującej budowę dwóch budynków wielorodzinnych z lokalami usługowymi i gara­żami, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, oraz budowę trzech pylonów informa­cyjnych - postanowienie nr 513/2020 z 11.08.20- odmowa uzgodnienia

Wrocław, ul. Lipska 7a, dz. 1/19 , zawiadomienie  stron postępowania o odmowie postanowieniem nr  546/2020 uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji planowanej we Wrocławiu przy ul. Lipskiej 7a

Wrocław, ul. Wiejska, dz. 19/7, AM-10, obręb Oporów - zawiadomienie w spr. uzgodnienia proj. decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji  obejmującej budowę budynku jednorodzinnego, rozbudowę i nadbudowę budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkalny jednorodzinny oraz budowę niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej, po rozbiórce pozostałej zabudowy- postanowienie nr 627/2020 z 01.10.20 - odmowa uzgodnienia

Psary, gm. Wisznia Mała - zawiadomienie z dnia 4.08.2021 roku o postanowieniu DWKZ nr 558/2021 z 3.08.2021 w sprawie odmowy uzgodnienia proj. dec.o warunkach zabudowy dla inwestycji planowanej w Psarach, gm. Wisznia Mała, na działkach nr 416/2, 416/3, 416/4, 416/5, obejmującej budowę zespołu 20 budynków

jednorodzin­nych w zabudowie bliźniaczej - po kliknięciu otworzy się dokument

Zawiadomienie z 23.08.2021 r. o postanowieniu nr 590/2021 z 20.08.2021 r. w sprawie odmowy uzgodnienia proj. dec.o warunkach zabudowy dla inwestycji planowanej przy ul. Grójeckiej we Wrocławiu Psarach, na działkach nr 83/4, 83/5 i 80, AM-4, obręb Borek, obejmującej budowę budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą -  po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument oraz plik do odczytu przez program czytający tekst

Zawiadomienie z 15.09.2021 r. o postanowieniu nr 638/2021 z 13.09.2021 r. w sprawie odmowy uzgodnienia proj. dec.o warunkach zabudowy dla inwestycji planowanej przy ul. Ślężnej 181 we Wrocławiu, na działce nr 84, AM-4, obręb Borek, obejmującej budowę budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument oraz plik do odczytu przez program czytający tekst

Wytworzył:
(2020-01-15)
Udostępnił:
Olech Anna
(2020-01-15 17:11:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Olech Anna
(2021-09-20 13:44:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1443271