☰ Menu
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu

Piątek 27.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu.

Data publikacji strony internetowej - 2003-07-29.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-11-20 .

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Daniel Gibski, danielgibski@dwkz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 343 65 39. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

  • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,

  • w całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczanie aktywnego linka czy pola formularza,

  • dostępna jest wersja strony z podwyższonym kontrastem,

  • zastosowano przycisk A++ umożliwiający zmianę wielkości tekstu,

  • zastosowano wyszukiwarkę treści na stronie, także w wersji zaawansowanej,

  • wprowadzono szczegółową instrukcję korzystania z BIP/poruszania się po stronie BIP oraz funkcjonowania poszczególnych elementów strony BIP,

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, ul. Wł. Łokietka 11, 50-243 Wrocław.

Budynek posadowiony jest w ciągu kamienic mieszkalnych przy ul. Władysława Łokietka we Wrocławiu. Do urzędu wchodzi się bezpośrednio z poziomu chodnika na parter budynku, bez barier architektonicznych, przez bramę wejściową nr 11 na korytarz. Po lewej stronie korytarza, za przeszklonymi drzwiami znajduje się na przedsionek, a na wprost, za jego przeszklonymi drzwiami - Sekretariat WUOZ. W związku z obostrzeniami COVID 19 Sekretariat przystosowany jest do kontaktu z klientem – konieczna jest dezynfekcja rąk, noszenie maseczki oraz wchodzenie pojedynczo do Sekretariatu. W Sekretariacie można uzyskać niezbędne informacje o tym, jak poruszać się po budynku oraz informacje o dostępnych usługach wsparcia. Po prawej stronie korytarza znajduje się, otwierane przez obsługę Sekretariatu, wejście na klatkę schodową, ze schodami prowadzącymi na 4 piętro oraz samoobsługową windą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, dojeżdżająca do 3 piętra budynku. Szerokość głównych drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. W budynku nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille'a ani osoby komunikującej się językiem migowym. Składanie dokumentów odbywa się w Sekretariacie. W przypadku konieczności bezpośredniej komunikacji pracownika z klientem, pracownik schodzi do klienta do wyodrębnionego na ten cel pomieszczenia za Sekretariatem. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przed budynkiem na chodniku znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Legnicy, ul. Zamkowa 2, 59-220 Legnica.

Trzykondygnacyjny budynek posadowiony jest w ciągu kamienic mieszkalno-usługowych przy ul. Zamkowej 2. Do urzędu wchodzi się bezpośrednio z chodnika przez drzwi wejściowe, po użyciu domofonu po prawej stronie drzwi. Na użytkowy parter budynku gdzie znajduje się Sekretariat prowadzą dwa stopnie schodowe bez pochylni dla osób niepełnosprawnych. Wejście na parter użytkowy budynku prowadzi po dwóch stopniach schodowych, gdzie po lewej stronie za przeszkleniem, znajduje się wejście do Sekretariatu. W związku z obostrzeniami COVID 19 Sekretariat przystosowany jest do kontaktu z klientem – konieczna jest dezynfekcja rąk, noszenie maseczki oraz wchodzenie pojedynczo do Sekretariatu. Po prawej stronie korytarza znajduje się wejście na klatkę schodową, ze schodami prowadzącymi na 3 piętro. Ze względu na zabytkowy charakter budynku (kamienica z XVII wieku z oryginalnym systemem komunikacyjnym - drewniane schody na piętra), brak jest windy oraz platform do wjazdu na wyższe kondygnacje. Budynek nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille'a ani osoby komunikującej się językiem migowym. Składanie dokumentów odbywa się w Sekretariacie. W przypadku wejścia osoby niepełnosprawnej do budynku, pracownik Sekretariatu bezpośrednio komunikuje się z klientem lub wzywa telefonicznie pracownika w celu pomocy w komunikacji oraz załatwienia sprawy. W Sekretariacie można uzyskać niezbędne informacje o dostępnych usługach wsparcia. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przed budynkiem obowiązuje zakaz parkowania wszelkich pojazdów (centrum staromiejskie Legnicy); brak dedykowanego miejsca parkingowego.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze, ul. 1-go Maja 23, 58-500 Jelenia Góra.

Czterokondygnacyjny budynek posadowiony jest w ciągu kamienic mieszkalno-usługowych przy ul. 1-go Maja 23. Na poziom parteru budynku wchodzi się bezpośrednio z poziomu chodnika, bez barier architektonicznych, przez drzwi wejściowe do przedsionka, oddzielonego od korytarza przeszkloną ścianą i drzwiami, które otwiera pracownik Sekretariatu po użyciu videodomofonu znajdującego się po prawej stronie drzwi. Za przeszklonymi drzwiami przedsionka klatka schodowa rozdziela się - na wprost znajdują się schody na piętra, na prawo korytarz prowadzący do użytkowych pomieszczeń urzędu oraz piwnic. Sekretariat usytuowany jest na I piętrze nieruchomości. W związku z obostrzeniami COVID 19 Sekretariat przystosowany jest do kontaktu z klientem – konieczna jest dezynfekcja rąk, noszenie maseczki oraz składanie dokumentacji przez okno podawcze. Do klientów na parter schodzi pracownik Sekretariatu lub pracownik zajmujący się tematycznie sprawą, który może przekazać niezbędne informacje o dostępnych usługach wsparcia. Budynek jest obiektem zabytkowym, nie posiada windy i nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille'a ani osoby komunikującej się językiem migowym. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Ulica 1-go Maja jest wyłączona z ruchu pojazdów (centrum, staromiejskie Jeleniej Góry), poza autami dostawczymi; brak dedykowanego miejsca parkingowego.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Wałbrzychu, ul. Zamkowa 3, 58-300 Wałbrzych.

Siedziba Delegatury to trzykondygnacyjny, wolnostojący budynek przy ul. Zamkowej 3. Do urzędu wchodzi się bezpośrednio z chodnika przez drzwi wejściowe na przedsionek klatki schodowej, oddzielony przeszkloną ścianą i drzwiami, które otwiera pracownik Sekretariatu po skomunikowaniu się przez domofon, umiejscowiony po prawej stronie drzwi. Wejście na parter budynku pozbawione jest barier architektonicznych. Za przeszklonymi drzwiami przedsionka klatka schodowa rozdziela się - na wprost znajdują się schody na piętra, na prawo korytarz prowadzący do użytkowych pomieszczeń urzędu, w tym do toalety dla osób niepełnosprawnych, toalety oraz piwnic. Sekretariat Delegatury usytuowany jest na I piętrze nieruchomości. W związku z obostrzeniami COVID 19 klienci obsługiwani są na parterze budynku - do klientów schodzi pracownik Sekretariatu lub pracownik zajmujący się sprawą. Budynek jest obiektem zabytkowym, datowanym na przełom XVIII i XIX wieku, dlatego nie posiada windy i nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille'a ani osoby komunikującej się językiem migowym. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Ewentualne miejsce do parkowania znajduje na działce usytuowanej z prawej strony nieruchomości.

Aplikacje mobilne

Serwis BIP Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu nie posiada dedykowanej aplikacji mobilej. Serwis zbudowany został w oparciu o metodę "Responsive Web Design", dzięki której automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Wytworzył:
Udostępnił:
Anna Olech
(2020-10-07 22:18:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Olech
(2020-10-12 10:42:42)
 
liczba odwiedzin: 2120692

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X