opłaty skarbowe

Czynności urzędowe, od których pobierane są opłaty skarbowe:

 

Wydanie pozwolenia na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane , prace archeologiczne i inne pozwolenia w obiekcie zabytkowym lub prace archeologiczne
 
 82 zł
Zmiana warunków pozwolenia 41 zł
Wydanie duplikatu pozwolenia 24 zł

Decyzja, do której mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego,
w tym m.in. wydanie decyzji o wpisie obiektu do rejestru zabytków, zmiana prawomocnej decyzji o wpisie do rejestru zabytków na wniosek stron

10 zł

Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej
lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy

5  zł
Pozwolenia na wywóz czasowy za granicę zabytku 44 zł
Zaświadczenia 17 zł
Pełnomocnictwo 17 zł

Zwolnienia z opłat odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r, poz. 1044)Wpłat z tytułu opłaty skarbowej ( z wyłączeniem opłaty za pełnomocnictwo) należy dokonywać na rachunek bankowy: 

Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, numer konta: 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895


Wpłat z tytułu opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa należy dokonywać na rachunek bankowy:

 

dla spraw załatwianych we Wrocławiu:

Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, numer konta: 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895


dla spraw załatwianych przez Delegaturę w Jeleniej Górze:

Gmina Jelenia Góra pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, numer konta: 98 1160 2202 0000 0000 6011 5566


dla spraw załatwianych przez Delegaturę w Legnicy:

Gmina Legnica , pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica, numer konta: 40 1240 1473 1111 0000 2521 2040


dla spraw załatwianych przez Delegaturę w Wałbrzychu:

Gmina Wałbrzych, pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, numer konta: 51 1160 2202 0000 0004 9251 5252

Wytworzył:
Udostępnił:
Jędrzejewski Piotr
(2014-01-17 12:11:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Olech Anna
(2023-01-24 22:13:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki