dane adresowe

   

 

 

 

 

 

 

Wojewódzki Urząd

 Ochrony Zabytków

we Wrocławiu

 

50-243 Wrocław
ul. Władysława Łokietka 11

tel. (71) 322 02 83, (71) 395 80 10


e-mail: dwkz@dwkz.pl

ePUAP - /dwkz/skrytka

WYŚLIJ WNIOSEK ePUAP

W polu "Wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo" prosimy wpisać "Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu" i potwierdzić wybór z listy. 


KANCELARIE URZĘDU CZYNNE W GODZINACH

poniedziałek 900-1400

wtorek 900-1400

środa 1000-1800

czwartek 900-1400

piątek 900-1400

 

w delegaturach w Jeleniej Górze i Legnicy: środa 900-1700 

przyjmowanie w sprawie skarg i wniosków po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu: środa 1500-1700

godziny przyjmowania interesantów w komórkach merytorycznych, osobiście i telefonicznie w godzinach 900-1200

 

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek  745-1545

wtorek  745-1545

środa 745-1800

czwartek  745-1545 

piątek  745-1545 

 


Szanowni Państwo!

W związku z wypowiedzeniem przez Prezydenta Wrocławia z dniem 5 października 2022 roku „Porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych zadań z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zawartego dnia 5 września 2011 roku pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Prezydentem Wrocławia”, które nastąpiło bez zapowiedzi, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków pozostaje w stanie ciągłej rozbudowy i reorganizacji mającej na celu zaspokojenie potrzeb osób związanych z zabytkami Wrocławia. Z tego powodu, ze względu na zmaksymalizowaną ilość spraw do załatwienia, mogą pojawić się przejściowe trudności w obsłudze Klientów Urzędu, szczególnie w aspekcie kontaktu telefonicznego. Proszę o wyrozumiałość i cierpliwość w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji; rekomenduję kontakt mailowy jako najskuteczniejszą w obecnym stanie formę uzyskiwania informacji od pracowników Urzędu, będziemy kontaktować się zwrotnie mailowo i telefonicznie.

Przepraszam za tymczasowe utrudnienia; pozostajemy w ciągłej rozbudowie
i usprawnianiu zespołu oraz zaplecza firmy dla zaspokojenia Państwa potrzeb.

Z poważaniem,
Daniel Gibski

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków


 Szanowni Państwo

 

Informujemy, że z dniem 1 lutego 2023 r. następuje zmiana kryterium wieku dla pojazdów zabytkowych. Do wojewódzkiej ewidencji zabytków województwa dolnośląskiego włączane będą pojazdy posiadające co najmniej 30 lat.


Szanowni Państwo!

W związku z wypowiedzeniem w dniu 13.09.2022, z zachowaniem trzymiesięcznego terminu, przez Dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu „Porozumienia w sprawie prowadzenia niektórych zadań z zakresu wojewódzkiego konserwatora zabytków” zawartego we Wrocławiu w dniu 1 sierpnia 2011 roku pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Dyrektorem Muzeum Narodowego we Wrocławiu, dotyczącego wywozów przedmiotów za granicę, uprzejmie informuję, że z dniem 01.01.2023 roku zakres powyższy powraca w kompetencje Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Od ww. daty wnioski dotyczące przedmiotowego obszaru składać należy osobiście w biurze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, ul. Wł. Łokietka 11, a pośrednictwem poczty, platformy e-PUAP, lub elektronicznie – wnioskiem opatrzonym kwalifikowanym podpisem cyfrowym. Sprawy można załatwiać osobiście w każdą środę (protokolarne oględziny obiektów), w godz. 14.00-17.00, w siedzibie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zapraszamy!

 


Informacja o realizowanym projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich


 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Delegatury:   Jelenia Góra    Legnica    Wałbrzych

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jędrzejewski Piotr
(2003-07-29 01:59:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Olech Anna
(2024-02-21 17:52:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki