☰ Menu
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu

Sobota 22.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

dane adresowe

   

 

 

 

 

Wojewódzki Urząd

 Ochrony Zabytków

we Wrocławiu

 

 

 

  50-243 Wrocław
ul. Władysława Łokietka 11

 

tel. (71) 343 65 01, (71) 344 38 92, (71) 395 80 10

Informujemy, że numer telefonu (71) 344 14 49 (dawny nr faxu) jest obecnie numerem wewnętrznym Urzędu - prosimy z niego nie korzystać.

 

e-mail: dwkz@dwkz.pl

ePUAP - /dwkz/skrytka

 

 godziny urzędowania: pn. wt. czw. pt. 745-1545 

środa 745-1700

 

KANCELARIE URZĘDU CZYNNE W GODZINACH

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 900-1400
środa 1000-1645

 

w delegaturach w Jeleniej Górze i Legnicy: środa 900-1700 

przyjmowanie w sprawie skarg i wniosków po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu: środa 1500-1700

godziny przyjmowania interesantów w komórkach merytorycznych, osobiście i telefonicznie w godzinach 900-1200

 

Zarządzenie w sprawie organizacji przyjmowania, rejestrowania oraz załatwiania skarg i wniosków

04.06.2021 oraz 24.12.2021 - ustala się dniami wolnymi od pracy

Zarządzenie Nr 10/2021 z dnia 12.03.2021 w sprawie ustalenia dnia 04.06.2021 oraz 24.12.2021 dniami wolnymi od pracy

07.01 2022 roku ustala się dniem wolnym od pracy zgodnie z zarządzeniem 35/2021 z dnia 16 grudnia 2021

Zarządzenie nr 35/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku


 

Szanowni Państwo!

 

W związku z nastaniem epidemii wywołanej koronawirusem SARS CoV-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Klientów oraz pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu i jego Delegatur w Jeleniej Górze, Wałbrzychu i Legnicy, na mocy Zarządzenia nr 2/2022 z dnia 20.01.22 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

od dnia 24 stycznia 2022 roku wyłączona zostaje bezpośrednia obsługa Klienta oraz możliwość korzystania z archiwów w siedzibach Urzędu

Uprzejmie proszę o korzystanie z kontaktu pocztowego, platformy e-PUAP lub kontaktu e-mail (z warunkiem podpisu elektronicznego).

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego; przypominam, że powyższe nie zastępuje wymogu pisemności postępowania administracyjnego.

Wnioski pisemne proszę składać do skrzynek pocztowych wystawionych w przedsionkach siedzib Urzędu/Delegatur; w przypadku konieczności uzyskania potwierdzenia wpływu pisma proszę wskazać na piśmie adres
e-mail, na który odesłany zostanie skan wniosku z pieczęcią wpływu do Urzędu.


 

Uwaga!!!! Ważne!!!!

Dolnośląskie zabytki mogą zyskać!!!!! Fundacja Most the Most organizuje pilotaż konkursu „Nasz Zabytek”.

W załączeniu – informacja o konkursie. Fundacja oddaje do dyspozycji Państwa swoją stronę internetową - mostthemost.pl, gdzie w zakładce Nasz Zabytek znajdują się wszystkie informacje na temat konkursu – instruktaż jak wziąć udział w konkursie, jak sprawdzić zabytek, regulamin konkursu, zestaw Q&A  oraz kontakt do Fundacji. Link do profilu Fundacji na facebooku - https://www.facebook.com/MOSTtheMOST