Petycja z dn. 29.06.2018 r. o objęcie ochroną prawną przez wpis do rejestru zabytków ruchomych malowideł późnogotyckich w kościele fil. pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Pątnowi

Petycja

Wystąpienie do WUOZ we Wrocławiu Delegatury w Legnicy o przeprowadzenie oględzin malowideł w kościele fil. pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Pątnowie w celu potwierdzenia zasadności wpisu przedmiotowych malowideł  do rejestru zabytków ruchomych z urzędu:

Pismo do delegatury w sprawie oględzin

Pismo przesyłające protokół z oględzin malowideł późnogotyckich w kościele fil. pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Pątnowie, gm. Chojnów

Protokół z oględzin przeprowadzonych w dn. 26.07.2018 r., dot.  malowideł późnogotyckich w kościele fil. pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Pątnowie, gm. Chojnów

Dokumentacja fotograficzna z oględzin malowideł późnogotyckich w kościele fil. pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Pątnowie, gm. Chojnów:

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Zdjęcie 3

Zdjęcie 4

Zdjęcie 5

Zdjęcie 6

Informacja o sposobie załatwienia petycji w sprawie wpisu do rejestru zabytków ruchomych malowideł późnogotyckich w Pątnowie, gm. Chojnów

Wytworzył:
Udostępnił:
Olech Anna
(2018-07-16 21:12:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Olech Anna
(2023-08-29 21:51:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki