☰ Menu
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu

Środa 28.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2019

Instytucja kontrolująca    

 

Instytucja kontrolowana

Data kontroli                     

 

Przedmiot kontroli                                            

 

Wynik kontroli                                               

 

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków

 

Miejski Konserwator Zabytków we Wrocławiu, działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Wrocławia na podstawie Porozumienia z dnia 5 września 2011 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim i Prezydentem Wrocławia w sprawie powierzenia Gminie Wrocław niektórych zadań z zakresu wojewódzkiego konserwatora zabytków.

   13.03. do 15.03.2019 r.

Czynności Miejskiego Konserwatora Zabytków podejmowanych w 2017 i 2018 r. w związku z prowadzeniem nadzoru konserwatorskiego w sprawach, o których mowa w przepisach od art. 38 do art. 49 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( t. j. Dz. U. 2018.poz. 2067 ze zm.). oraz prowadzenia egzekucji w tych sprawach.  

   Wystąpienie pokontrolne z dnia 30 grudnia 2019 r.

  

 Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków

 

 

j. w.

   25.09.2019 r.

 

Czynności Miejskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu związane ze zbyciem nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Parkowej 10 we Wrocławiu, oznaczonej jako działka nr ew. 25/9 obręb Zalesie i wpisanej do rejestru zabytków pod numerem 194 decyzją z dnia 15 lutego 1962 r. jako część Parku Szczytnickiego we Wrocławiu.

  Wystąpienie pokontrolne z dnia 16 czerwca 2020 r. 

Uzupełnienie wystąpienia pokontrolnego z dnia 22 lipca 2020

 

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków

j. w.

25.09. do 26.09.2019 r.

Czynności Miejskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu związane z remontem i adaptacją zespołu budowlanego Młyn Maria położonego we Wrocławiu przy ul. Staromłyńskiej 2a i Wyspa Słodowa 9 , działka nr ew. 21 AM - 26 obręb 0005 Plac Grunwaldzki , wpisanego do rejestru zabytków por numerem A/5958 decyzją z dnia 23 lutego 2015 r.

    Pismo zawiadamiające o kontroli z dnia 11.09.2019 r.  

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków

 

j. w.

25.09. do 26.09.2019 r.

Czynności Miejskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu związane z remontem i adaptacją budynków d. Browarów Dolnośląskich „Piast” S.A. we Wrocławiu ( Browar Carla Scholtza) przy ul. Jedności Narodowej 204/210 , działka nr ew. 2 AM - 1 obręb 05 Plac Grunwaldzki , wpisanych do rejestru zabytków por numerem 504/A/05 1-4 decyzją z dnia 15 kwietnia 2005 r. :

  1. budynek dawnego zarządu browaru

  2. budynek dawnego zarządu słodowni

  3. budynek dawnej butelkowni

  4. budynek dawnej leżakowni, fermentowni, stolarni i bednarni

oraz otoczenie przy ww. zabytkach w granicach w/w działki

Pismo zawiadamiające o kontroli z dnia 11.09.2019 r.  

 

Wytworzył:
(2020-01-09)
Udostępnił:
Olech Anna
(2020-01-05 16:38:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Olech Anna
(2020-01-09 20:23:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 335