Wzory wniosków do pobrania

 

Wniosek o włączenie pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków

Wzór protokołu odbioru prac przy zabytkach nieruchomych

Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z zabytku ruchomego

wniosek o wydanie pozwolenia-badania archeologiczne

wniosek o wydanie pozwolenia-podejmowanie innych działań w zabytku

wniosek o wydanie pozwolenia-podział zabytku nieruchomego, zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku

wniosek o wydanie pozwolenia-poszukiwanie zabytków

wniosek o wydanie pozwolenia-prace konserwatorskie i restauratorskie, badania konserwatorskie i architektoniczne

wniosek o wydanie pozwolenia-przemieszczenie zabytku nieruchomego

wniosek o wydanie pozwolenia-przeniesienie zabytku ruchomego

wniosek o wydanie pozwolenia-roboty budowlane

wniosek o wydanie pozwolenia-umieszczanie urządzeń technicznych, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz napisów na zabytku

 

 

Wytworzył:
Ewa Kica
Udostępnił:
Jędrzejewski Piotr
(2012-01-03 12:38:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Olech Anna
(2021-08-13 11:36:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki