Wpis do rejstru pojazdów zabytkowych

Informacja dot. włączenia pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków

POJAZD ZABYTKOWY W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY O OCHRONIE ZABYTKÓW:

Art.3, pkt 1 (…) rzecz ruchoma stanowiąca świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

Art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. D (…) ruchomy zabytek techniki to środek transportu taki, który świadczy o kulturze materialnej, charakterystyczny dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentujący poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego.

Art. 51 ust. 1 Jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę wymagają zabytki zaliczone do jednej z następujących kategorii: (…) 14/ środków transportu, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 32 000 zł.

Ponadto kwestia rejestracji pojazdów regulowana jest przez art. 2 pkt 39 ustawy z dn. 20.06.1997r., Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988, 1002, 1783 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 22.07.2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U.2022 poz. 1847 ze zm.).

 

KRYTERIA OCENY WARTOŚCI ZABYTKOWEJ POJAZDU:

1/pojazd posiada co najmniej 40 lat, musi być w modelu nieprodukowany od 20 lat. Stan pojazdu powinien być oryginalny, bez zmian i modernizacji  i posiada minimum 75% zachowanych części oryginalnych (w tym główne podzespoły);;

2/pojazdy mające co najmniej 30 lat, o ile są egzemplarzami unikalnymi, z racji wyjątkowych rozwiązań konstrukcyjnych i jednostkowej produkcji, powinny charakteryzować się przynajmniej jedną z poniższych cech:

  1. posiada unikalne rozwiązania techniczne,

  2. wyprodukowany w niewielkiej liczbie w danym modelu,

  3. . dokumentuje ważne etapy rozwoju techniki motoryzacyjnej,

  4. związany był z ważnymi wydarzeniami historycznymi,

  5. użytkowany był przez osoby powszechnie uznane za wyjątkowo ważne,

  6. ma związek z ważnymi osiągnięciami sportowymi,

  7. posiada oryginalne wykonanie.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

-wniosek właściciela pojazdu z prośba o włączenie do wojewódzkiej ewidencji zabytków;

-2 egzemplarze karty ewidencyjnej zabytku ruchomego techniki opracowanej zgodnie z instrukcją

Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie;

-opinia techniczna rzeczoznawcy ds. techniki samochodowej (1 egz.).

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Po rozpatrzeniu wniosku oraz przyjęciu prawidłowo wykonanej karty ewidencyjnej (rzetelny opis pojazdu, podanie numeru identyfikacyjnego, numeru silnika itp., wydruk na papierze o gramaturze min. 180g, naklejenie fotografii pojazdu) DWKZ włącza ją do wojewódzkiej ewidencji zabytków, wydając jednocześnie stosowne potwierdzenie.

 

WNIOSKODAWCA NIE PONOSI ŻADNYCH OPŁAT, DOT. WŁĄCZENIA POJAZDU DO WEZ

 

 do pobrania:

wzór wniosku

wzór karty i załącznika

Wytworzył:
Iwona Stoces
Udostępnił:
Jędrzejewski Piotr
(2006-05-11 11:06:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Marek Durajczyk
(2024-04-04 13:57:18)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki