zaśw o samochodzie

SPROWADZANIE SAMOCHODÓW KOLEKCJONERSKICH DO POLSKI.

Ocena konserwatorska w przypadku pojazdów sprowadzanych z poza UE odbywa się w dwóch etapach: wstępnym i końcowym; dla pojazdów sprowadzanych z krajów UE obowiązuje tylko etap końcowy
I. ETAP WSTĘPNY
Opinia wstępna
, na podstawie której pojazd jest dopuszczony warunkowo na polski obszar celny.
Wymagane dokumenty:
    - wniosek
    - zdjęcia pojazdu
    - opinia uprawnionego rzeczoznawcy z dziedziny motoryzacji wykonana na podstawie dokumentów i fotografii pojazdu oraz wiedzy własnej rzeczoznawcy ustalająca wartość kolekcjonerską pojazdu.
Za kolekcjonerskie uważa się pojazdy spełniające następujące kryteria:
1. Wiek pojazdu:
     a) pojazdy posiadające 25 lat i starsze,
     b) pojazdy młodsze niż 25 lat, jeżeli będą stanowić istotne uzupełnienie kolekcji,
     c) inne pojazdy, nie wchodzące w skład kolekcji, młodsze niż 25 lat, uznane przez 2 niezależnych rzeczoznawców za pojazdy o szczególnym znaczeniu dla rozwoju motoryzacji - opinie rzeczoznawców poddane są weryfikacji Muzeum Techniki NOT w Warszawie.
2. Charakterystyka pojazdu:
    a) pojazdy zaliczone do kategorii pojazdów prototypowych bądź unikatowych,
    b) pojazdy zawierające przykłady wdrożenia nowych rozwiązań technicznych i ukazujące etapy rozwoju myśli  technicznej,
    c) pojazdy związane z ważnymi wydarzeniami historycznymi.

II. ETAP KOŃCOWY
Zaświadczenie
o wartości kolekcjonerskiej pojazdu, które uprawnia do ostatecznej odprawy pojazdu, wprowadzenia na teren kraju i zaliczenia do odpowiedniej taryfy, jako przedmiotu kolekcjonerskiego.
Uwaga: zaświadczenie nie uprawnia do zarejestrowania pojazdu jako zabytkowy.
Wymagane dokumenty:
   - wniosek właściciela pojazdu
   - zdjęcia pojazdu
   - opinia uprawnionego rzeczoznawcy z dziedziny motoryzacji wykonana na podstawie badań stanowiskowych pojazdu, zawierająca następujące ustalenia:
1. Ukompletowanie:
    a) minimum 75% zachowanych, oryginalnych zespołów konstrukcyjnych, części, elementów wystroju i wyposażenia.
2. Oryginalność:
    a) pojazdy bez przeróbek konstrukcyjnych i technicznych
    b) pojazdy bez przeróbek wynikających z dostosowania ich do obowiązujących przepisów drogowych
    c) pojazdy bez zmian stylistycznych i estetycznych.
3. Pozycja pojazdu w serii:
    a) najbardziej cenione pojazdy o numerach początkowych lub zamykające produkcję danego typu.

Opłaty skarbowe: wydanie zaświadczenia - 17 zł
podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.  Nr 225, poz.1635)

Wytworzył:
Katarzyna Czarcińska
Udostępnił:
Jędrzejewski Piotr
(2003-08-19 23:44:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Jędrzejewski Piotr
(2007-05-28 01:34:47)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki