Podania

Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone  pisemnie, a także ustnie do protokołu. Podanie wniesione pisemnie lub ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego.

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której  pochodzi, jej adres i żądanie oraz  czynić zadość innym wymaganiom  ustalonym w przepisach szczególnych. Wymagania te opisano w katalogu  niektórych   spraw, należących do właściwości rzeczowej  wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

Wytworzył:
Ewa Kica
Udostępnił:
Jędrzejewski Piotr
(2003-08-19 01:43:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Jędrzejewski Piotr
(2010-08-27 11:17:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki