☰ Menu
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu

Poniedziałek 18.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wpis do rejstru pojazdów zabytkowych

Informacja dot. włączenia pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków

W celu uzyskania potwierdzenia włączenia pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków należy:

1. Uzyskać opinię rzeczoznawcy do spraw techniki  samochodowej,

    potwierdzającą zabytkowy charakter  pojazdu.

2. Wykonać kartę ewidencyjną ruchomego zabytku techniki  w dwóch

    egzemplarzach. Karta musi być wydrukowana w dwóch

    oryginalnych egzemplarzach (nie może być kserowana ani

    skanowana) na kartonie o gramaturze minimum 200 g.

    Na  kartę ewidencyjną należy nakleić zdjęcia (odbitki fotograficzne,

    nie wydruki) całego pojazdu (na  pierwszej  stronie karty) oraz

    zdjęcia silnika i deski rozdzielczej  (naklejone na karton formatu A4

    – tzw.  wkładka do karty  ewidencyjnej).

3. Napisać podanie do Dolnośląskiego Wojewódzkiego  Konserwatora

    Zabytków we Wrocławiu z prośbą o  włączenie  do wojewódzkiej

    ewidencji  zabytków karty ewidencyjnej pojazdu oraz o  wydanie

    zaświadczenia potwierdzającego ujęcie pojazdu w wojewódzkiej

    ewidencji  zabytków (wzór wniosku do pobrania).

    Załącznikami do podania  są: orzeczenie rzeczoznawcy oraz dwa

    egzemplarze karty ewidencyjnej.

4. Do podania należy dołączyć  dowód  wpłaty  opłaty   skarbowej, za

    wydanie zaświadczenia, w kwocie 17 zł.  

 

    Nr konta, na który należy dokonywać opłaty skarbowe:

         Urząd Miejski Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8

             PKO Bank Polski S.A.
   82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

 

Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego związanego z włączeniem karty

ewidencyjnej ruchomego zabytku techniki do wojewódzkiej ewidencji zabytków

wydaje się zaświadczenie potwierdzające włączenie pojazdu do ewidencji zabytków.

Uzyskane zaświadczenie stanowi podstawę do zarejestrowania pojazdu jako zabytkowy.

 

 

do pobrania:

wzór wniosku

wzór karty i załącznika

Wytworzył:
Iwona Stoces
Udostępnił:
Jędrzejewski Piotr
(2004-09-10 13:06:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Jędrzejewski Piotr
(2011-09-02 11:06:35)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1443271