jak zalawic sprawe

 

 

 

 

Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone  pisemnie, telegraficznie lub za pomocą  dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Podanie wniesione pisemnie lub ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego.

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której  pochodzi, jej adres i żądanie oraz  czynić zadość innym wymaganiom  ustalonym w przepisach szczególnych. Wymagania te opisano w poniższym katalogu  niektórych   spraw, należących do właściwości rzeczowej  wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jędrzejewski Piotr
(2003-08-18 00:35:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Jędrzejewski Piotr
(2015-12-04 12:59:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki