☰ Menu
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu

Poniedziałek 18.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

dofinansowanie

 



Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w obiektach zabytkowych     


Dotacje na konserwację zabytków ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  we Wrocławiu przyznawane są na podstawie przepisów  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ) oraz  rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do  rejestru zabytków ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1674): http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1674/1


Szczegółowe informacje dotyczące udzielania dotacji przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego znajdują się na stronach internetowych Ministerstwa: http://wwx.mk.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2018/ochrona-zabytkow.php
 
Informacje dotyczące udzielania dotacji przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu znajdują się w: Aktualności- zakładka Dotacje.   Tam :
Zarządzenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu w sprawie: Regulaminu udzielania przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu w roku 2019 dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie  prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków- Zarządzenie, Regulamin, Załącznik nr 2 – wniosek o dotację na prace planowane, Załącznik nr 3 – wniosek o dotację na prace, które zostały przeprowadzone w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku, Załącznik nr 4 – aktualizacja wniosku o dotację, Oświadczenie o dysponowaniu zasobami rzeczowymi i kadrowymi zapewniającymi prawidłową obsługę prac. Wzory wniosków i oświadczenia znajdują się w zakładce „ Wzory dokumentów do pobrania”.  
 
 
 

Wytworzył:
Barbara Nowak-Obelinda

Wytworzył:
Beata Basa-Miodyńska
Udostępnił:
Jędrzejewski Piotr
(2003-08-12 14:13:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Olech Anna
(2018-11-20 16:22:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1443271