Rok 2020

Instytucja kontrolująca

Data kontroli

Przedmiot kontroli

Wynik kontroli

Wojewoda Dolnośląski

14 września – 30 października 2020

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w okresie od 1 stycznia 2018 do dnia kontroli, realizacja postanowień ustawy o petycjach w okresie od 1 stycznia 2016 do dnia kontroli, rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej, w okresie od 1 stycznia 2018 do dnia kontroli.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 31 grudnia 2020.

 

Wytworzył:
(2021-02-12)
Udostępnił:
Olech Anna
(2021-02-12 17:35:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Olech Anna
(2021-02-12 17:43:18)