Obwieszczenia - Wojewódzka Ewidencja Zabytków

Bogusławice, obszar ochrony archeologicznej wsi o metryce średniowiecznej i nowożytnej, obwieszczenie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Bogusławice, obszar ochrony archeologicznej wsi o metryce średniowiecznej i nowożytnej, karta wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Oleśnica, obszar historycznego układu urbanistycznego miasta wraz z przedmieściami, osiedlem Rataje i osiedlem Lucień, obwieszczenie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Oleśnica, obszar historycznego układu urbanistycznego miasta wraz z przedmieściami, osiedlem Rataje i osiedlem Lucień, karta wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Wrocław ul. Tęczowa, Odlewnia Metalu Braci Guttsmann, zawiadomienie o zamiarze włączenia zabytku nieruchomego do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków

Wrocław, ul Gwarna, obwieszczenie o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej miejsca po cmentarzu żydowskim

Wyszogród, obszar historycznego układu ruralistycznego wsi, obwieszczenie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Wyszogród, obszar historycznego układu ruralistycznego wsi, karta wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Żmigród, obszar historycznego układu urbanistycznego miasta wraz z przedmieściami, obwieszczenie o włączeniu karty ewidencyjnej do wojewódzkiej ewidencji zabytków

Żmigród, obszar historycznego układu urbanistycznego miasta wraz z przedmieściami, karta wojewódzkiej ewidencji zabytków

Żmigród, obszar historycznego układu urbanistycznego miasta wraz z przedmieściami, załącznik do karty wojewódzkiej ewidencji zabytków

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Olech Anna
(2020-01-15 17:08:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Olech Anna
(2020-11-03 14:10:02)