Wzory wniosków do pobrania

Wniosek o  pozwolenie na umieszczenie urządzeń technicznych.doc

Wniosek o  wydanie pozwolenia na podział zabytku lub zmianę sposobu korzystania z zabytku.doc

Wniosek o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań w zabytku.doc

Wniosek o wydanie pozwolenia  na prowadzenie badań archeologicznych.doc

Wniosek o wydanie pozwolenia  na prowadzenie poszukiwanie zabytków.doc

Wniosek o wydanie pozwolenia  na prowadzenie robót budowlanych.doc

Wniosek o wydanie pozwolenia  na przeprowadzenie prac i badań konserwatorskich.doc

Wniosek o włączenie pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków

Wzór oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z zabytku

Wzór zawiadomienie o zmianie wykonawcy, inspektora itd

Wzór aktualizacji wniosku o dotację na 2018 rok

Wzór wniosku o dotację na prace planowane w 2018 roku

Wzór oświadczenia o dysponowaniu zasobami na 2018 rok

Wzór wniosku o dotacje na 2018 rok- prace zrealizowane

Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru zabytków

Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na trwałe przeniesienie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków

Wzór protokołu odbioru prac przy zabytkach nieruchomych

 

Wytworzył:
Ewa Kica
Udostępnił:
Piotr Jędrzejewski
(2012-01-03 12:38:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Olech
(2018-07-08 21:55:57)