podstawy prawne

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu jest państwową jednostką budżetową wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej województwa dolnośląskiego.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu działa na podstawie:

Wytworzył:
Ewa Kica
Udostępnił:
Piotr Jędrzejewski
(2003-08-11 11:22:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Olech
(2018-06-14 23:24:10)