osoby

mgr Barbara Nowak-Obelinda
Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków
- wykonuje w imieniu Wojewody   Dolnośląskiego zadania ochrony zabytków
- kieruje  Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków we Wrocławiu

mgr Daniel Gibski
Zastępca  Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

- kieruje bezpośrednio załatwianiem spraw z zakresu ochrony zabytków ruchomych, rejestru, dokumentacji dóbr kultury i informatyki
- podczas nieobecności  Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków załatwia wszystkie sprawy należące do jego kompetencji

mgr Beata Machaj - Główny Księgowy
- prowadzenie księgowości WUOZ

mgr  Anna Nowakowska - Ciuchera
 - Kierownik Delegatury WUOZ w Wałbrzychu
mgr Krzysztof Kurek    
- Kierownik Delegatury WUOZ w Jeleniej Górze
mgr Leszek Dobrzyniecki                   
- Kierownik  Delegatury WUOZ w Legnicy

Kierownicy Delegatur WUOZ:
- wykonują zadania ochrony zabytków  na terenie działania Delegatury
- wydają decyzje administracyjne z upoważnienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, za wyjątkiem decyzji o wpisaniu dobra kultury do rejestru zabytków 
- programują i organizują działalność Delegatur

 

Wytworzył:
Ewa Kica
Udostępnił:
Jędrzejewski Piotr
(2003-08-22 14:33:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Olech Anna
(2020-10-07 22:05:07)